Az egység összes munkatársa

Dr. Horváth Gábor

Dr. Horváth Gábor

M.D., Ph.D.

Telefon: 31407

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Kiss Péter

Társtémavezető: Dr. Horváth Gábor

Az ingergazdag környezet napjainkban egyre kiterjedtebben kutatott téma. Egy 2009-ben megjelent összefoglaló tanulmány az ingergazdag környezetet kiemelt helyen említi, mint jövőben szélesebb körben használandó terápiás beavatkozást és az egyéb lehetséges neuroprotektív megközelítésekkel való kombinációs lehetőséget. Ezért is igen fontos ennek kísérletes vizsgálata. Bizonyították már, hogy az ingergazdag környezet fokozza a szinaptikus plaszticitást és a neurogenesist, növeli a dendrittüskék számát, stimulálja különféle neurotrophicus faktorok expresszióját, és természetesen jótékony hatása van a kognitív funkciókra. Az ingergazdag környezet kialakításához egy naponta cserélődő „játékszobát” alakítottunk ki, melyben az állatok nevelkednek. Számos tanulmány igazolja az ingergazdag környezet idegrendszeri sérülést javító hatását nemcsak újszülött illetve gyermekkorban, hanem felnőttkorban is. Leírták pl. toxikus, hypoxiás és traumás károsodások után jelentkező pozitív hatását is. Vizsgálataink során különféle állatmodellekben követjük nyomon, hogy az ingergazdagság mennyi ideig képes az idegrendszer számára puffert biztosítani, azaz mekkora az az időintervallum, amennyi eltelhet a környezeti inger és a károsító tényező között, valamint ez hogyan befolyásolja a már ismert neuroprotektív szerek hatékonyságát. 

Témavezető: Dr. Tóth Arnold

Társtémavezető: Dr. Horváth Gábor

Az ingergazdag környezet neuroprotektív hatása egyre szélesebb körben kutatott terület. Bizonyított, hogy fokozza a szinaptikus plaszticitást és a neurogenesist, növeli a dendrittüskék számát, stimulálja különféle neurotrophicus faktorok expresszióját, és jótékony hatása van a kognitív funkciókra. Vizsgálataink során az ingergazdag környezet hypoxiás károsodás elleni védő szerepét vizsgáljuk patkány modellen, a hypoxiás eltérésekre rendkívül érzékeny és egyben követést lehetővé tevő mangán kontrasztanyagos MR képalkotással.