Az egység összes munkatársa

Dr. Jüngling Adél

Dr. Jüngling Adél

M.D.

egyetemi tanársegéd

Anatómiai Intézet

Telefon: 31823

tartósan távol

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Tamás Andrea

Társtémavezető: Dr. Jüngling Adél

 A hypophysis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) egy multifunkcionális neuropeptid, amely neurotrofikus és neuroprotektív hatással rendelkezik. Munkacsoportunk korábban kimutatta az exogén PACAP védő hatását különböző neurodegeneratív kórképeket (Parkinson-kór, Huntington-kór) modellező állatkísérletes modellekben. Jelen kutatásunk célja az endogén PACAP hatásának vizsgálata vad típusú és PACAP-génhiányos egerekben indukált Parkinson-kór modellben, amit a subsatntia nigra féloldai roncsolásával hozunk létre.