Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

A demonstrátori munka lépései

A demonstrátori munka lépései

1. Téma- és oktatóválasztás

Gondolja át, melyik szakterület oktató munkájában venne részt szívesen, melyik korábbi oktatójához csatlakozna demonstrátorként. Olyan tantárgyat válasszon, melyet sikeresen, legalább jó (4) eredménnyel teljesített. A tárgy teljesítésének hiánya vagy gyengébb eredmény esetén igazolni kell a legalább jó szintű tudást. Az illetékes oktató  megszabhatja a demonstrátorok felvételekor egyéb, szakmai szempontból fontosnak ítélt tantárgy(ak) teljesítését a demonstrátori tevékenység szempontjából releváns tantárgyon  kívül is.

2. Oktatómunka

Vegye fel a kapcsolatot az oktatóval és vele egyeztetve kezdje meg az adott témában a segédoktatói munkát.

3. Regisztráció

Ha úgy dönt, hogy hosszabb távon is folytatja a munkát az adott tantárgy keretében, regisztráljon a Demonstrátori Diákkörben (DDK).
A Demonstrátori Diákkör tagjaként a közgyűléseken és az Elnökséggel történő kommunikáció révén közvetlenül is alakíthatja a DDK működését.
A regisztrált demonstrátori státusz feltétele a személyes adatok (bizalmas) kezeléséhez történő hozzájárulás, az elektronikus és telefonos elérhetőség megadása az erre a célra rendszeresített táblázatban. A regisztrációt félévente meg kell újítani a jelentkezési lapon.

4. Részvétel kari oktatási eseményeken, oktatói workshopon

Demonstrátorként oktatói ajánlással részt vehet a Kar valamint a Klinikai Központ által szervezett felvilágosító, népegészségügyi programokban, középiskolások, előkészítősök számára szervezett oktatási rendezvényeken.
Legkiválóbb demonstrátor hallgatóink munkájukról, tapasztalataikról beszámolhatnak a kari oktatói workshopon, oktatási konferenciákon.

5. A demonstrátori munka mint tantárgy

Ha már legalább fél éve regisztrált demonstrátor, felveheti a „Demonstrátori munka” tantárgyat, ezáltal elekttív kreditpontokat szerezhet. A folyamatos és magas színvonalú demonstrátori tevékenységnek nem feltétele a „Demonstrátori munka” tantárgyak felvétele.

6. Demonstrátori ösztöndíj

Amennyiben demonstrátorként és tudományos diákkörösként az intézet/klinika/tanszék oktató és kutató munkájában is sikeresen részt vesz, Tudományos Diákköri Ösztöndíjra is pályázhat.


Esetleges kérdéseire a ddk@aok.pte.hu email címen kaphat választ.
Az oldal tartalmával kapcsolatos javaslatokat, ötleteket szívesen fogadjuk itt.