Aktuális információk

Aktuális információk

 

2019.10.24. Szeretettel várjuk a demonstrátori tevékenységben részt vevő hallgatókat a Demonstrátori Diákkör (DDK) következő megbeszélésére 2019.11.13-án, szerdán 18:00-19:00-ig (a Dr. Entz Béla Klinikai Oktatási Központ 2. sz. szemináriumi termében). Demonstrators of the University Pécs Medical School are kindly invited to the next consultation of the Circle of Demonstrators at Wednesday, Nov. 13, 2019, from 06:00 to 07:00 PM (Seminar Room K002, Entz Béla Clinical Educational Centre).

2019.10.24. A Demonstrátori munka tantárgyak sikeres teljesítéséhez szükségesek a következők:
(1) a PTE ÁOK Demonstrátori Diákkörében (DDK) történő regisztráció minden félévben,
(2) Oktatói igazolás a korábbi demonstrátori munkáról. (Amennyiben korábbi félévben teljesített már „Demonstrátori munka” tantárgyat, ez nem szükséges, és amennyiben ilyen igazolást korábban már beküldött, szükségtelen ismételten elküldeni.)
(3) A szorgalmi időszak 12. hetének szerdájáig kell megküldeni az aktuális félévben teljesített demonstrátori munkáról szóló igazolást a félévközi számonkérések eredményeivel és az oktató által javasolt osztályzattal, valamint
(4) ugyanígy meg kell küldeni a tanított hallgatóktól kapott feedbacket és demonstrátori munka jelenléti ívét.
A dokumentumokat legkésőbb a szorgalmi időszak 12. hetének szerdájáig kell szkennelt vagy fényképezett e-mail mellékletként elküldeni a laszlo.czopf@aok.pte.hu e-mail címre

2019.10.10. Szeretettel várunk minden magyar, angol és német programos demonstrátor hallgatót a Demonstrátori Diákkör Közgyűlésére 2019.10.16-án, szerdán 18:00-19:00-ig (a PTE ÁOK Tanácsteremben, Központi épület I. emelet, a mozaik mögött).

2019.08.24. Szeretettel várjuk a demonstrátori tevékenység iránt érdeklődő hallgatókat a demonstrátori munka első megbeszélésére 2019.09.02-án, hétfőn 18:00-19:00-ig (a Dr. Entz Béla Klinikai Oktatási Központ 2. sz. szemináriumi termében).
Német progamos hallgatóinkat 3-án, kedden 18:00-ra, angol programos hallgatóinkat 3-án, kedden 18:30-ra várjuk ugyanott.

2019.08.23. Felhívjuk a “Demonstrátori munka” tantárgyakat először vagy ismételten felvevő hallgatók figyelmét, hogy a tárgyfelvételt legalább egy féléves regisztrált demonstrátori tevékenységnek kell megelőznie, valamint a dokumentációs kötelezettségnek mind a jelentkezéskor (regisztráció, tutori visszaigazolás), mind a félév demonstrátori tevékenységének igazolásakor (igazolás, jelenléti ív, feedback, érdemjegy javaslat az évközi számonkérések alapján) eleget kell tenni.

2018.09.03. Felhívjuk a “Demonstrátori munka” tantárgyakat először vagy ismételten felvevő hallgatók figyelmét, hogy a tárgyfelvételt legalább egy féléves regisztrált demonstrátori tevékenységnek kell megelőznie, valamint a dokumentációs kötelezettségnek mind a jelentkezéskor (regisztráció, tutori visszaigazolás), mind a félév demonstrátori tevékenységének igazolásakor (igazolás, jelenléti ív, feedback, érdemjegy javaslat az évközi számonkérések alapján) eleget kell tenni.

2018.01.01. A Demonstrátori Diákkör (DDK) Elnöksége készséggel áll demonstrátori tevékenység iránt érdeklődő oktatóink és oktatásszervezőink rendelkezésére az együttműködés intézeti előkészítése, szervezése és segítése céljából (a lenti elérhetőségeken és személyesen is).

Kérdéseire a ddk@aok.pte.hu email címen kaphat választ.
Az oldal tartalmával kapcsolatos javaslatokat, ötleteket szívesen fogadjuk itt.