Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Doktori és Habilitációs Tanács

PTE ÁOK Doktori és Habilitációs Tanácsa

elnök: Dr. Szekeres Júlia
elnökhelyettes: Dr. Bogár Lajos
titkárok: Dr. Rékási Zoltán (Ph.D)
Dr. Környei József (habilitáció)

I. belső tagok

Dr. Ábrahám Hajnalka

Dr. Ábrahám István
Dr. Botz Lajos
Dr. Büki András

Dr. Gallyas Ferenc

Dr. Gőcze Péter

Dr. Gyulai Rolland

Dr. Komoly Sámuel
Dr. Kovács L. Gábor
Dr. Olasz Lajos
Dr. Pethő Gábor
Dr. Pintér Erika

Dr. Pongrácz Judit

Dr. Seress László
Dr. Than Péter

Dr. Tóth Kálmán
Dr. Vincze Áron
Dr. Wittmann István

II. külső tagok

Dr. Erdődi Ferenc (Debrecen)
Dr. Minárovits János (Szeged)
Dr. Szalai Csaba (Budapest)
Dr. Tretter László (Budapest)

III. állandó helyettesek

Dr. Székely Miklós
Dr. Tényi Tamás
Dr. Vereczkei András

IV. állandó meghívottak

Dr. Nyitrai Miklós dékán
Dr. Reglődi Dóra tudományos dékánhelyettes

Dr. Csiszár Beáta PhD hallgatók képviselője