Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Átvétel

ÁTVÉTEL

 

Más felsőoktatási intézmény hallgatója kérelmezheti átvételét a PTE ÁOK általános orvos vagy fogorvos szakára, amennyiben a hallgató:

 • az átvétel időpontjában azonos szakon érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetve a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei sem állnak fenn az átvétel időpontjában;
 • legalább 2 teljesített félévvel rendelkezik;
 • félévenként átlagosan legalább 15 kreditnyi kötelező és kötelezően választható tárgyat elvégzett szemeszterenként;
 • vállalja a költségtérítéses finanszírozási formát;
 • az anyaintézményben ajánlott tantervének ötven százalékát nem haladta meg;
 • az adott szakon, a felvétel évében meghatározott, a bekerüléshez szükséges minimum ponthatárt elérte

 • a megadott határidőig benyújtja az alábbi dokumentumokat:

 

 1. Átvételi jelentkezési lap, kitöltve és aláírva
 2. Hallgatói jogviszony igazolás (eredetiben)
 3. A hallgató indexének másolata vagy részletes kivonata (hiteles másolatban)
 4. Érettségi bizonyítvány (hiteles másolatban)
 5. Személyi igazolvány vagy útlevél (hiteles másolatban)
 6. Motivációs levél
 7. Önéletrajz

 

A magyar nyelvű képzésekre az átvételi eljárás ingyenes.

 

Kérjük, a kérelmet a következő postacímre juttassa el őszi félév esetén legkésőbb augusztus 1-ig, tavaszi félév esetén legkésőbb január 1-ig:

PTE-ÁOK Tanulmányi Hivatal, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

 

Átvételi jelentkezési lap

 

További információk az átvételi eljárásról a TVSZ-ben találhatók a Tanulmányi Hivatal honlapjának Szabályzatok és útmutatók menüpontjában.