Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Elnök

Dr. Szekeres Júlia, egyetemi tanár (Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet)

Elnökhelyettes

Dr. Bogár Lajos, egyetemi tanár (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet)

Titkár

Dr. Rékási Zoltán, egyetemi docens (Anatómiai Intézet)

Dr. Környei József, egyetemi docens (Élettani Intézet)

Belső tagok

Dr. Ábrahám Hajnalka, egyetemi docens (Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium)

Dr. Ábrahám István, egyetemi docens (Élettani Intézet)

Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár (Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár)

Dr. Büki András, egyetemi tanár (Idegsebészeti Klinika)

Dr. Gőcze Péter, egyetemi tanár (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)

Dr. Gyulai Rolland (Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika)

Dr. Komoly Sámuel, egyetemi tanár (Neurológiai Klinika)

Dr. Kovács L. Gábor, egyetemi tanár (Laboratóriumi Medicina Intézet)

Dr. Olasz Lajos, egyetemi tanár (Fogászati és Szájsebészeti Klinika)

Dr. Pethő Gábor, egyetemi tanár (Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)

Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár (Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)

Dr. Pongrácz Judit (Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet)

Dr. Seress László, egyetemi tanár (Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium)

Dr. Sümegi Balázs, egyetemi tanár (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet)

Dr. Than Péter, egyetemi tanár (Ortopédiai Klinika)

Dr. Tóth Kálmán (Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika)

Dr. Vincze Áron, egyetemi docens (I. sz. Belgyógyászati Klinika)

Dr. Wittmann István, egyetemi tanár (II. sz. Belgyógyászati Klinika)

Külső tagok

Dr. Erdődi Ferenc, egyetemi tanár (DE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet)

Dr. Minárovits János, egyetemi tanár (SZTE FOK Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék)

Dr. Szalai Csaba, egyetemi tanár (SE ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

Dr. Tretter László, egyetemi tanár (SE ÁOK Orvosi Biokémiai Intézet)

Állandó helyettesek

Dr. Gregus Zoltán, egyetemi tanár (Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)

Dr. Székely Miklós, emeritus professzor (Kórélettani és Gerontológiai Intézet)

Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár, dékánhelyettes (Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)

Dr. Vereczkei András, egyetemi tanár (Sebészeti Klinika)

Állandó meghívottak

Dr. Nyitrai Miklós, egyetemi tanár, dékán (Biofizikai Intézet)

Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár, dékánhelyettes (Anatómiai Intézet)

PhD hallgatók képviselője

Dr. Horváth Orsolya Melinda, PhD hallgató (Orvosi Népegészségtani Intézet)

Elérhetőség:

maria.wenczler@aok.pte.hu