Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Dr. Halmosi Róbert

Dr. Halmosi Róbert

Telefon: 32630, *0565

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Halmosi Róbert

Társtémavezető: Dr. Erős Krisztián

A hipertónia-indukálta vaszkuláris remodelling kivédésének lehetőségei (egy hallgató)

Témavezető: Dr. Halmosi Róbert

A tartósan fennálló hipertónia az erek struktúrális átépülését hozza létre, amelyet vaszkuláris remodellingnek nevezünk. A remodelling egy adaptációs folyamat, mely hosszú ideig fennálló hemodinamikai tényezők következtében alakul ki, de fontos szerepet játszik a különböző érbetegségek és keringési betegségek patofiziológiájában is.
A PARP-enzim gátlása egy ígéretes terápiás lehetőség a hipertónia okozta vaszkuláris komplikációk kivédésében, főleg azokban a betegekben akiknél az alacsonyabb vérnyomás okozta panaszok, valamint a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek mellékhatásai miatt nehezebb a célvérnyomásértékeket elérni.
 

Témavezető: Dr. Halmosi Róbert

Társtémavezető: Dr. Deres László

A gazdaságilag fejlett országokban a szívelégtelenség prevalenciája egyre magasabb és a jelen terápiás lehetőségek mellett is magas a betegség mortalitása. Emiatt intenzív kutatások folynak újabb terápiás célpontok azonosítására. A szívelégtelenség modellezése patkányon különböző módszerekkel lehetséges. A LAD-ligatio regionális, isoproterenol subcutan alkalmazása pedig, diffúz subendocardialis myocardialis infarctust okoz, aminek hatására csökken a szív systoles funkciója. Nyomásterhelés miatt alakul ki szívelégtelenség spontán hypertenzív patkányokon, illetve aortaszűkítő beavatkozások (banding) után, ugyanakkor diffúz szívizom károsodást okozhatnak bizonyos cardiotoxicus vegyületek is, mint például az anthracyclin származékok. Meg kívánjuk határozni tehát, hogy a PARP-gátlók milyen molekuláris mechanizmussal képesek gátolni a krónikus szívelégtelenség progresszióját. Vizsgáljuk továbbá az egyéb antioxidánsok hatását is szívelégtelenség modelleinkben, illetve ezen molekulák hatásmechanizmusát.

Témavezető: Dr. Halmosi Róbert

Társtémavezető: Dr. Deres László

A szívizom hipertrófia és a balkamra dilatáció kezdő lépése a stressz-válasz jelátviteli utainak aktiválódása. Ezek közé tartozik az ERK (extracellular signal-regulated protein kinase), a p38 MAPK (p38 mitogen activated protein kinase), JNK (c-Jun NH2 terminal kinase) és számos PKC (Protein kinase C) izoforma. Kísérleteink során a fenti jelátviteli utak és az Akt-1/GSK-3ß rendszer aktivitásának változását és valószínűsíthető szerepüket vizsgáljuk a károsodást okozó stimulusra adott válaszban, a miokardium maladaptív hipertrófiájában.

Témavezető: Dr. Halmosi Róbert

Társtémavezető: Dr. Deres László

A szívelégtelen betegek mortalitását és morbiditását kiválóan jelzi a bal kamra funkciója és a balkamrai üregméretek. Ennek vizsgálata kisállatokon is lehetséges egy nagyfelbontású ultrahang készülék (Visual Sonics, VEVO 770) segítségével. Ezzel az eszközzel mérhetjük a bal kamrai (BK) frakcionális rövidülést (FS), az ejekciós frakciót (EF), a bal-kamrai végdiasztolés volument, a bal-kamrai végszisztolés volument, valamint a szeptum és a hátsó fal vastagságát stb. Kísérletes kardiológiai kutatásaink fontos része, hogy a krónikus szívelégtelenségben egyéb módszerekkel (szövettan, Western-blot) nyomon követhető célszerv-károsodások funkcionális következményeit is vizsgálhatjuk.

Témavezető: Dr. Halmosi Róbert

Társtémavezető: Dr. Rábai Miklós

A primer kardiomyopathiás (HCM, DCM, RCM, ARVD, LVNC) betegek azonosítása, tipizálása és adekvát kezelése a kardiológia egyik jelentős kihívása. Az echokardiográfia egy non-invazív módszer, mely alapvetően alkalmas ugyan a főbb kardiomyopathia típusok diagnosztizálására. Az újabb ultrahangos képalkotó technikák alkalmazásával (3D volumetriás mérések, speckle tracking alapú módszerek) azonban lényegesen több információ nyerhető a szív állapotáról és a betegség már annak korai stádiumában is diagnosztizálásra kerülhet. Vizsgálatunkban a kardiomyopathiás betegek képalkotó vizsgálata mellett a kardiális biomarkerek is meghatározásra kerülnek és genetikai vizsgálatra is sor kerül.  

Témavezető: Dr. Halmosi Róbert

Társtémavezető: Dr. Deres László

Magas felbontású képalkotó eljárások alkalmazása kísérletes kardiológiai állatmodellekben (egy hallgató)

Témavezető: Dr. Halmosi Róbert

Társtémavezető: Dr. Deres László

Tanulmányozzuk, hogy egyes poli(ADP-ribóz) polimeráz gátló vegyületek milyen molekuláris mechanizmussal képesek a myocardium ischaemia-reoxigenizáció okozta károsodását kivédeni. A PARP-gátlók hatását cardiomyocyta sejtkultúrában (hidrogén-peroxid okozta oxidatív stressz), izolált szívperfúziós és in vivo coronaria ligációs modellen (ischaemia-reperfúzió okozta oxidatív stressz) fogjuk elemezni. Vizsgáljuk az így létrehozott oxidatív stressz hatását a myocardium energia metabolizmusára, a szív funkcionális teljesítményére, a kialakuló infarktus nagyságára, a fehérje oxidációra, valamint a lipid peroxidációra. A fenti kísérletek során nyert sejt-, illetve szövetminták Western blot analízisével vizsgálni kívánjuk a MAP-kináz rendszer (ERK, JNK, p38-MAPK), valamint a PI3K–Akt jelátviteli útvonal aktiválódását és az alkalmazott vegyületek erre gyakorolt hatását. Az ischaemia-reperfúzió által beindított gyulladásos folyamatokkal kapcsolatban az NF-B, Cox-2, iNOS enzimek működését és a gyulladásos citokinek felszabadulását vizsgálnánk a gyógyszeres kezelés vonatkozásában. Az intracelluláris jelátviteli folyamatok elemzése az említett oxidatív stressz modellekben a PARP-gátlók hatásmechanizmusának eddig még feltáratlan aspektusait világíthatja meg.

Témavezető: Dr. Halmosi Róbert

Társtémavezető: Dr. Gál Roland

Évtizedeken át a 2D és a Doppler-echokardiográfia jelentette a balkamra-funkció mérésének alapját. A 2D speckle-tracking echokardiográfia alkalmazása során, mivel egy adott myocardium szegmentum mintázatát követjük, a mozgás a sík minden irányába követhető. Emellett a deformáció és az elmozdulás pontosan és jól reprodukálható módon mérhető.

Ennek megfelelően egyre szélesebb körben alkalmazzák ezt a módszert. Számos differenciáldiagnosztikai kérdésben (pl. sportszív vs. HCM, amiloid vs. Fábry-betegség) is segítséget nyújthat. Jelentősebb azonban a miokardium funkciójának pontosabb és koraibb kimutatása, ami szívelégtelenségben alapvetően fontos. Vizsgálatunk során a szív különböző módszerekkel meghatározott funkcióját hasonlítjuk össze a betegek funkcionális állapotával és a biomarkerek szintjével.