Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Dr. Szomor Árpád

Dr. Szomor Árpád

Telefon: 32670, *0550

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Szomor Árpád

Társtémavezető: Dr. Kereskai László

Klinikánkon elvégzett 505 autológ hemopoetikus őssejtátültetés negyedét diffúz nagy B-sejtes lymphomában végeztük az elmúlt 14 év alatt. Három betegnél szerepelt az anaemnézisben splenectomia különböző okok miatt. Az átültetést követő kontrollok során lymphocytosis volt észlelhető. A hátteret szeretnénk feltárni. A nagy granuláris lymphocytosis pontos etiológiáját, immunológiai, pathológiai, molekuláris hátterét kívánjuk feltérképezni.

Témavezető: Dr. Szomor Árpád

1999. december óta klinikánkon több, mint 500 autológ hemopoetikus őssejtátültetés történt. Az esetek 37 %-át végeztük B-sejtes non-Hodgkin lymphomában. A különböző alcsoportokban (diffúz nagy B-sejtes, follicularis lymphoma, köpenysejtes lymphoma és ritkább szubtípusok) összevetjük a transzplantáció eredményeit: összesített túlélés, relapszus mentes túlélés, kondicionáló kezelések fajtái, megtapadás, hemoszubsztitúciós igény, szövődmények.

Témavezető: Dr. Szomor Árpád

A malignus hematológiai betegségek pontos diagnosztikájában, kórlefolyás követésében fontosak a képalkotó vizsgálatok. Jelenleg a legkorszerűbb vizsgálati módszer a pozitron emissziós tomográfia (PET) computer tomográfiával egyidőben végezve (PET-CT), mely egyben funkciónális vizsgálat is. Vizsgáljuk beteganyagunkban a PET-CT vizsgálatok eredményeinek szerepét a kórlefolyás megjóslásában, különös tekintettel az autológ hemopoetikus őssejt átültetésben részesült betegeknél.