Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Prof. Dr. Mühl Diána

Prof. Dr. Mühl Diána

PhD

egyetemi tanár , osztályvezető

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Telefon: *0515, 32427, 32431

intenzív osztályvezető

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Prof. Dr. Mühl Diána

Társtémavezető: Dr. Woth Gábor László

A növekvő számú szeptikus beteg az intenzív osztályok számára legnagyobb kihívás. Ismert, hogy a gyulladásos folyamatokban a szervezet prooxidáns és antioxidáns kapacitásának egyensúlya felbomlik, az antioxidáns kapacitás kimerül, az inflammatórikus cytokinek szintje megemelkedik.  Kérdés azonban, hogy mennyiségi változásuk az egyes szervelégtelenséggel, az infekciót kiváltó kórokozó típusával (G-neg, G-poz baktérium, bomba, vírus) összefüggésbe hozható-e, változásuk képes-e előre megjósolni a szervelégtelenségek felléptét. Etikai engedéllyel humán vérmintából mérnénk a pro-oxidáns markerek: MDA, MPO, ROS, az endogén antioxidánsok: GSH, PSH, SOD, kataláz, leukocyta adhesios molekulák, LPS receptor: CD14, és a leukocyta activációs marker: CD97 szintjét.  Vizsgálnánk a metallo-matrix proteinek (MMP) és azok inhibitoraiknak (TIMP) változását is.

Témavezető: Prof. Dr. Mühl Diána

Társtémavezető: Dr. Nagy Bálint

A sebészeti beavatkozás során a szöveti perfúzió helyreállását követő mechanizmusok gyulladásos válaszreakcióhoz vezetnek, mely mediátorok felszabadulásával, az extracelluláris mátrix átépülésével, akár a sejtek halálával járhatnak. Az ischemiás/reperfúziós károsodás mértéke jelentősen befolyásolja a betegeknél kialakuló szövődményeket. Leukocyta aktiváció, oxigén szabadgyökök (ROS) képződés, cytoskeleton károsodás, apoptozis, makrofág aktiváció és további citokin, kemokin (TNF-alfa; IL-1beta; MIP-2) felszabadulás jön létre.  A késői fázisban adhéziós molekulák hatására a kapilláris permeabilitás fokozódik, a leukocyták kitapadnak, a thrombocyták aktiválódnak és oedema, mikrocirculatiós zavar alakul ki. Carotis- és aorta műtétek (aorto-bifemoralis bypass, aorta stentgraft beültetés) kapcsán vizsgálnánk a pro-oxidáns markerek, az endogén antioxidánsok, citokinek és a szöveti mátrix metalloproteinek valamint azok inhibitorainak szintjében bekövetkezett változásokat. A munka beteg közeli és műtői tevékenységet is jelentene a hallgató számára.  

Témavezető: Prof. Dr. Mühl Diána

A súlyos, intenzív osztályon kezelt szepszis jól definiált szervelégtelenségekkel jár, ezek a tudatzavar, a légzési-, vese-, vérképző rendszeri-, máj-, és végül a haemodinamikai elégtelenség, vagyis a szeptikus shock. Igen gyakori a szeptikus állapotokban kialakuló ritmuszavar, kifejezetten a pitvarfibrillációs tachyarrhythmia, mely sokszor makacs és terápia rezisztent, súlyosbítja a haemodinamikai állapotot. Retro- és prospektiv analízissel vizsgálnánk az előfordulás gyakoriságát. Keressük a hajlamosító tényezőket, a szokásos (fvs, CRP, PCT, fibrinogén, laktát stb) és kiegészítő laborvizsgálatokkal (adrenomedullin, troponin, natriuretikus peptid stb.) valamint invazív haemodimamikai mérések adatainak elemzésével (PiCCO monitor segítségével cardiac index, contractilitási index, cardiac function index, globalis végdiastoles volumen, intrathoracalis vérvolumen stb.) keresnénk arra a választ, hogy pontosan milyen patológiai folyamat magyarázhatja felléptét. A TDK tevékenység betegágy melletti adat és mintagyűjtést is jelentene.

Témavezető: Prof. Dr. Mühl Diána

A sepsis olyan komplex szindróma, amely a szervezet invazív fertőzésre adott túlméretezett
válasza. A súlyos sepsis mortalitása a septicus shock és az egyéb szervi diszfunkciók miatt
magas, az intenzív osztályon a vezető halálokok közé sorolandó. Számos kutatás bizonyította
a C-vitaminnak és a hydrocortisonnak egymást erősítő pozitív élettani hatása van sepsisben. A
C-vitamin egy antioxidáns, amely közvetlen semlegesíti a reaktív oxigén szabadgyököket,
illetve visszaalakítja az egyéb antioxidánsokat, számos enzim kofaktora.
A két gyógyszer együttes hatása:
 gátolja az NF-κB aktivitását, szabályozza a proinflamattoricus cytokinek kibocsátását
 növeli a tight junctionok számát az endotheliális és epitheliális sejtek között
 segít megőrizni az endothel funkciót és mikrocirkuláris áramlás épségét
 szükségesek a cathecolamin szintézishez és emelik a vasopressor érzékenységet.
Magas intravénás C-vitamin adása esetén az oxolát metabolikus konverziója nő;
a glioxilát-aminotranszferáz által csökken az oxoláttá alakulás, ezen enzim kofaktora a
thiamin pirofoszfát. A szeptikus betegek körében a thiamin hiány gyakori, növeli a
mortalitást.
Célunk vizsgálni hogyan befolyásolja a C-vitamin, a hydrocortison és a thiamin együttes
alkalmazása a PTE KK AITI-n fekvő súlyos septicus állapotú betegek lélegeztetési idejét,
vasopressor igényét, vesepótló kezelés szükségességét, intenzív osztályon töltött napok
számát, és a mortalitást a kontroll csoporthoz viszonyítva.
Retrospektív, és prospektív klinikai tanulmány.

Témavezető: Prof. Dr. Mühl Diána

Társtémavezető: Dr. Ragán Dániel

Vizelet és szérum aktin, preszepszin szeptikus és SIRS-es betegek körében.