Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Prof. Dr. Ábrahám István

Prof. Dr. Ábrahám István

M.D. Ph.D. Dsc.

egyetemi tanár , intézetigazgató

Élettani Intézet

tudományos tanácsadó

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Prof. Dr. Ábrahám István

Társtémavezető: Dr. Kövesdi Erzsébet

Az ováriumból szekretálódó ösztrogén képes az idegsejtek alapvető funkcióinak befolyásolására.  Az Alzheimer kórban fokozott  degenerációt mutató kolinerg neuronokat az ösztrogén védi a káros hatásokkal szemben, melyek fontos szerepet játszhatnak ezen idegsejtek túlélésében.  Az ösztrogén visszacsatolás révén szabályozza a fertilitás központi idegrendszeri  "processzor sejtjeit",  a gonadotropin releasing hormone (GnRH) neuronokat. Noha az ösztrogén elsődlegesen a géntranszkripció közvetlen szabályozásán keresztül hat az idegsejtekre, az utóbbi évtizedben nyilvánvalóvá vált, hogy az ösztrogénnek van egy gyors nem-klasszikus hatása, amivel képes a sejtek intracelluláris jelátvivő hálózatának gyors ,,áthangolására". Kísérleteinkben arra keressük a választ, hogy mi a mechanizmusa és szerepe ennek az ösztrogén indukálta nem-klasszikus hatásoknak a kolinerg és  a GnRH neuronokban.  Vizsgálatainkban immunhisztokémiát, konfokális lézer szkenning mikroszkópiát, egy-sejt elektrofiziológiát,
képalkotó egy-sejtes Ca2+ méréseket, transzgenikus technológiát és élő sejten megvalósuló egy molekula detekciós mikroszkópiát és viselkedés teszteket alkalmazunk.