Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Kutatás

TDK témáink

Az n-3 és n-6 többszörösen telítetlen, hosszú szénláncú zsírsavtartalmú étrendkiegészítőknek nagy jelentőséget tulajdonítanak a humán szervezet zsírsavösszetételének befolyásolhatóságában, például a terhesség alatti n-3 zsírsavszupplementáció esetén.

Gravimetriai és kromatográfiai módszerekkel hasonlítunk össze kereskedelmi forgalomban kapható tengeri élőlényekből származó különféle olajokat.

Társtémavezető: Dr. Makszin Lilla

Számos tanulmányból ismeretes, hogy különböző fehérjék (szérumfehérjék, hemoglobin, lizozim) képesek komplex képződésre/kölcsönhatásra bakteriális endotoxinokkal (LPS, LOS).

Célunk ezen kölcsönhatások vizsgálata különböző kapilláris elektroforetikus módszerekkel (gél elektroforézis, izoelektromos fókuszálás, zóna elektroforézis).

A TDK téma célja amfoter anyagok (pl. fehérjék és peptidek) elválasztására alkalmas, nagy felbontású kapilláris izoelektromos fókuszálás módszerek fejlesztése. A kísérletek során, a makromolekulák fali adszorpciójának kiküszöbölése érdekében különféle kapilláris bevonatokat fogunk tesztelni. Továbbá különböző adalékanyagokat (glicerin, karbamid) is alkalmazunk azzal a céllal, hogy elkerüljük az izoelektromos pontjukon fókuszált fehérjék kicsapódását.

A hallgató a saját (általában más intézetben vagy klinikán végzett) TDK- és/vagy diplomamunkájához kap témavezetést, a munka statisztikai részét illetően: ezek általában a vizsgálatok tervezésétől az adatgyűjtésen és az adatok értékelésén át a statisztikai következtetések megfogalmazásáig terjednek. A legtöbb hallgató nem kap érdemi támogatást ezen területen a (nem statisztikus) témavezetőjétől. Ezt biztosítjuk mi a számára - akár második témavezetőként, ha a téma igénye ezt indokolja. Az eredmény a jobb színvonalú tudományos munka és/vagy dolgozat lesz.
Azok jelentkezését várjuk tehát, akik kísérlettervezési és adatértékelési támogatást szeretnének kapni a biológiai és klinikai tárgyú témájukhoz.

A munka során a különböző vizsgálatokból, mind retrospektívan, mind prospektívan gyűjtött adatok elemzését végezzük el. Lehetőség van már a tervezés fázisától kezdeni a munkát, pontosan definálva a fő outcome-okat, elemszámbecslést végezni. A meglévő adatokból leíró statisztikákat készítünk, és a generált hipotézisekhez megkeressük az adekvát statisztikai módszert. Az eredményeket szövegesen és grafikusan is interpretáljuk. A hallgatónak lehetősége van saját vizsgálati anyaggal dolgozni, vagy az Intézetben folyó elemzésekben részt venni.

Társtémavezető: Dr. Makszin Lilla

A TDK téma célja fehérjék és változatos szerkezetű endotoxin molekulák nagy érzékenységgel és gyorsasággal való kimutatása mikrofluidikai módszerekkel. Minőségi és mennyiségi (endotoxin komponensek relatív mennyisége) meghatározásuk fontos, mivel fiziológiai és patofiziológiai hatásuk nagyban függ kémiai szerkezetüktől.

A különféle növények magjaiból készült italoknak nagyon változatos mind a lipidtartalma, mind a zsírsavösszetétele, amelyek közül az emberi szervezetben esszenciális linolsav (C18:2n-6) és alfa-linolénsav (C18:3n-3) mennyisége nagy változatosságot mutat.

Gravimetriai és kromatográfiai módszerekkel hasonlítunk össze kereskedelmi forgalomban kapható növényi tejhelyettesítő italokat.

Társtémavezető: Marosvölgyi Tamás

A különféle növények magjaiból készült italoknak egészségre káros policiklikus szénhidrogén (PAH)- tartalma a környezeti és gyártási körülményektől nagymértékben függ.

Gravimetriai és kromatográfiai módszerekkel hasonlítunk össze kereskedelmi forgalomban kapható növényi tejhelyettesítő italokat.

A hallgató részt vesz a klinikákról és elméleti intézetektől a tanszékre érkező statisztikai együttműködési munkákban. Ezek általában a vizsgálatok tervezésétől az adatgyűjtésen és az adatok értékelésén át a statisztikai következtetések megfogalmazásáig terjednek. De alkalmanként közvetlenül részt veszünk a szakmai következtetések megfogalmazásában is. A hallgatók a saját tudományos munkájukra készülhetnek fel több kutatócsoport munkáját megismerve, azok pozitív és negatív tapasztalatait megismerve.

Társtémavezető: Kőnigné Dr. Péter Anikó

A természetbe kerülő vegyületek (pl. gyógyszerek, vegyszerek és egyéb káros anyagok) kibocsátása, biológiai aktivitásuk ellenére, nincs kellően szabályozva és kimutatásukra még nincs megfelelő környezetanalitikai módszer. Ezen anyagok a levegőből, táplálékkal vagy ivóvízzel bejutva a szervezetbe egészségkárosító hatásúak lehetnek. Célunk nagy érzékenységű elválasztástecnikai módszerek kidolgozása (GC/MS, HPLC/MS-MS, CE/MS), az eddig nem kellően vizsgált szennyező anyagok meghatározására. Mintáink biológiai forrásból származnak: vizelet, vér és anyatej.

Társtémavezető: Kőnigné Dr. Péter Anikó

A természetbe kerülő vegyületek (pl. gyógyszerek, vegyszerek és egyéb káros anyagok) kibocsátása, biológiai aktivitásuk ellenére, nincs kellően szabályozva és kimutatásukra még nincs megfelelő környezetanalitikai módszer. Ezen anyagok a levegőből, táplálékkal vagy ivóvízzel bejutva a szervezetbe egészségkárosító hatásúak lehetnek. Célunk nagy érzékenységű elválasztástecnikai módszerek kidolgozása (GC/MS, HPLC/MS-MS, CE/MS), az eddig nem kellően vizsgált szennyező anyagok meghatározására. Mintáink: felszíni és felszín alatti vizek, palackozott vizek.

A talaj és vizeink egyre fokozódó szennyeződése, ill. a környezetünkben lévő tárgyak és élelmiszerek fémion tartalma jelentős mértékben károsíthatja az élő szervezeteket. A mikroorganizmusok képesek a nehézfémionok és számos toxikus vegyület koncentrálására és akkumulálására.

A kutatás témája gombasejtek: Saccharomyces cerevisieae, Candida tropicalis, és algasejtek: Spirulina platensis és Chlorella vulgaris fémionokkal szembeni védekezőmechanizmusainak feltárása. A gomba- és algasejtek koncentrációja befolyásolhatja az általuk felvett fémionok mennyiségét. A jelenség alapja a sejtek környezeti fémion koncentrációtól függő kommunikációja (quorum sensing) is lehet. Célom az információ átadásában, valamint a fémionok elleni védekezésben szerepet játszó vegyületek feltérképezése és a hatásmechanizmus megismerése.

A mikroorganizmusok kis molekulák segítségével kommunikálnak egymással, a környezeti hatásokra különböző élettani folyamatokkal reagálnak. A Quorum sensing azt a jelenséget írja le mikroorganizmusok között, amelyben az egyedi sejtek kis molekulatömegű jelző részecskék akkumulációjával érzékelik, ha a populáció elérte azt a minimális egységet, vagy „quorumot” ami populációs választ indukál.

A QS-molekulák (többnyire nyomnyi mennyiségben lévő anyagok) kimutatását az élesztő- és algasejtek tenyésztőközegéből, minőségileg és mennyiségileg, műszeres analitikai technikák GC/MS, HPLC/MS segítségével végzem. A fémionok koncentrációját atomabszorpciós spektrometria és ICP-MS  segítségével állapítom meg.

Társtémavezető: Dr. Bufa Anita

Szteroid metabolizmusban bekövetkező változások fontos szerepet játszanak egyes megbetegedések létrejöttében. Ezért a szteroid hormonok minőségi és mennyiségi meghatározása kulcsfontosságú az orvosi diagnosztikában, a betegségek kórélettanának felderítésében, valamint segítséget nyújthat a terápiájukban is. Kutatásaink során különböző endokrin és pszichiátriai megbetegedések szteroid hátterét tanulmányozzuk.

Társtémavezető: Fenyvesiné Dr. Páger Csilla

Elektroforetikus módszerekkel hasonlítunk össze kereskedelmi forgalomban kapható állati eredetű tejekösszfehérje- és savófehérje-tartalmát valamint növényi tejhelyettesítő italok (szójatej, mandulatej, rizsital, zabital, kókusztej, stb.) fehérje összetételét.

A megadott témában különböző nőgyógyászati daganatos betegek vizeletszteroid-metabolitjait (androgén, progeszteron és kortikoszteroid metabolitok) határozzuk meg gázkromatográf-tömegspektrometria analitikai módszer segítségével.