Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Kutatás

TDK témáink

A regionális anesztézia jelentősége a nocicepció és fájdalom percepció folyamatában és fogalmi modelljében meghatározó. A képalkotó vizsgálatok, ultrahang technika bevezetése javítja a sikerarányt, minőségi és megfelelő időbeli kiterjedésű anesztéziát és posztoperatív analgesiát biztosít.

A téma tanulmányozása során számos értékes információ vizsgálatára nyílik lehetőség, pl. különböző lokális anesztetikumok, dózisok, technikák és módszerek összehasonlítására, beteg és személyzet elégedettségi mutatókvizsgálatára, stressz markerek, fájdalommal összefüggő endogén farmakológiai struktúrák értékelésére.

A krónikus fájdalmak kialakulhatnak műtétek, balesetek, onkológiai betegségek vagy idegrendszeri károsodás következtében. A krónikus fájdalom számos élettani, pszichológiai és társadalmi kapcsolatot befolyásol, míg ezek hatnak a  krónikus fájdalom intenzitására, minőségére. A fájdalom felmérése, értékelése és kezelése multimodális megközelítéssel a fájdalom természetének alaposabb megismerését teszi lehetővé.   

A téma tanulmányozása során számos értékes információ vizsgálatára nyílik lehetőség, pl. különböző lokális anesztetikumok, dózisok, technikák és módszerek összehasonlítására, az emocionális, affektív és magatartási mutatók értékelésére, beteg elégedettségi mutatók vizsgálatára, stressz markerek, fájdalommal összefüggő endogén farmakológiai struktúrák értékelésére.

A műtéti stressz hatása a kardiálisan érintett érsebészeti műtétre kerülő betegeknél.

A preoperatív szorongásoldás hatása a perioperatív időszakban.
 

A sürgősségi állapotok felismerése és ellátása

A szepszis kutatásának új irányvonalai (irodalomkutatás)
 
 
 

A szisztémás gyulladásos reakciók, szepszis, szeptikus shock szerepe akut kórképek kialakulásában intenzív osztályon

Intravénás dipyridamole indukálta agyi microcirculatio változás képalkotó vizsgálata. A tanulmányba olyan betegeket választunk be, akiknél a DP terheléses cardioSPECT vizsgálat során átmeneti (általában percek alatt múló) neurológiai tüneteket észleltek. A tanulmány célja, hogy a cardio- és cerebrovascularis rizikófaktorokkkal élő betegek még szubklinikus agyi keringészavara felfedezésre kerüljenek, így biztosítva korai stroke prevenciót.

Vizsgálatunk célja az albumin adásával feltehetőleg a direktben befolyásolható paraméterek – gyulladás, oxidatív stressz – változásának  vizsgálata szeptikus betegekben. Bár a korábbi mortalitás végpontú vizsgálatok negatív eredménnyel jártak, nem biztos, hogy az intenzív terápiában ezek használhatóak. Korábbi irodalmi adatok alapján az albumin fontos keringő antioxidáns, tüdőkárosodásban szenvedő betegek esetében javította a plazma antioxidáns kapacitását. Feltételezésünk szerint az albumin korai pótlása kedvezően befolyásolhatja a szeptikus betegekben fennálló oxidatív stresszt és gyulladást. Korábbi vizsgálatainkban szeptikus betegeknél a totál antioxidáns kapacitás emelkedését észleltük. A tervezett vizsgálat ezen jelenség mögötti patofiziológiás változások hátterét is tisztázhatja. Teóriánk igazolására 40 beteget kívánunk bevonni tanulmányunkba, a kezelt csoportban albumin pótlás történik, a kontroll csoportban 20 g/l-es érték felett nem adunk albumint.

A vizsgálatainkat a PTE KK II. számú Belgyógyászati Klinikával kollaborációban kívánjuk végezni.

A vizsgálat végpontjai:

Elsődleges végpont: Az oxidatív stressz és gyulladásos reakció markereinek alakulása a két csoportban.

Másodlagos végpont: A beteg állapotsúlyossági paraméterinek alakulása, illetve gyógyszeres keringéstámogatás (vazopresszor/inotróp) igény alakulása a két csoportban, valamint a két csoport közti különbség vizsgálata.

Harmadlagos végpontok: szervtámogató kezelések szükségességének alakulása.

Társtémavezető: Dr. Loibl Csaba

Az intraoperatív alvásmélység megítélésének elterjedt formája a bispectral index monitorozása. A szakirodalomban sokat vitatott téma, hogy az alvásmélység nagysága hatással van-e a posztoperatív kognitív funkciókra? Ha igen, akkor azt milyen irányba (előfordulást növeli vagy csökkenti) és formában (delírium, diszfunkció) befolyásolja? (téma feldolgozása klinikai vizsgálat és szakirodalom-kutatás formájában)

Antikoaguláció és invazív aneszteziológiai beavatkozások: elmélet és valós gyakorlat

Az alvási apnoe előfordulása és hatása a sebészeti műtétre kerülő betegeknél a posztoperatív időszakban.
 

A SAV életet veszélyeztető állapot. A primér inzultust túlélő betegek mortalitását olyan szekunder károsodások határozzák meg mint a vasospasmus által okozott neurológiai deficit (delayed neurological deficit=DND). Célunk az L-arginine lebomlása során keletkező metilált arginin származékok (ADMA, SDMA) szerepének vizsgálata DSA-val igazolt vasospasmusban. Betegeinket az idegsebészeti klinikán endovascularis ellátásra kerülő betegekből választjuk be.

A súlyos szepszis halálozása sajnos továbbra is magas az intenzív osztályokon.   Irodalmi adatok alapján a korai "szepszis csokor" alkalmazása a halálozás szignifikáns csökkenéséhez vezet. Ennek egyik eleme a korai széles spektrumú antibiotikus kezelés megkezdése, vagyis minél korábban fel tudjuk állítani a diagnózist annál jobb a beteg túlélési esélye. Jelenleg a diagnózis felállításában a klinikai kép mellett elsősorban a procalcitonin szint (PCT) mérése segít. A PCT azonban műtétet,  égési sérülést követően is megemelkedhet, másként viselkedhet sebészi illetve belgyógyászati betegekben. Ezért alapkutatási módszereket is alkalmazva szükség lenne olyan markert találni, mely a PCT-hez képest nagyobb szenzitivitással és specificitással rendelkezik, és előbb jelzi a szeptikus állapot kialakulását. Kis esetszámú irodalmi adatok alapján a szolúbilis CD14 egyik származékának, a presepsinnek mérése megfelelhet e kritériumoknak. Gyorsabban jelez a PCT-nél, szintje nem csak a SIRS-t és szepszist különíti el, hanem különbséget tesz a különböző súlyosságú szeptikus állapotok között is.

A kutatás célja az ITO-n kezelt betegek cirkadián diszfunkciójának és az immunrendszerre való hatásának vizsgálata.

Kamradrainhez asszociált fertőzések

 

A súlyos szepszis halálozása sajnos továbbra is magas az intenzív osztályokon.   Irodalmi adatok alapján a korai "szepszis csokor" alkalmazása a halálozás szignifikáns csökkenéséhez vezet. Ennek egyik eleme a korai széles spektrumú antibiotikus kezelés megkezdése, vagyis minél korábban fel tudjuk állítani a diagnózist annál jobb a beteg túlélési esélye. Jelenleg a diagnózis felállításában a klinikai kép mellett elsősorban a procalcitonin szint (PCT) mérése segít. A PCT azonban műtétet, égési sérülést követően is megemelkedhet, másként viselkedhet sebészi illetve belgyógyászati betegekben. Ezért alapkutatási módszereket is alkalmazva szükség lenne olyan markert találni, mely a PCT-hez képest nagyobb szenzitivitással és specificitással rendelkezik, és előbb jelzi a szeptikus állapot kialakulását. Az orto- és metatirozin a vesében OH csoportokkal való reakció során keletkezik. Így a gyulladásos állapotot kísérő oxidatív stressz révén hasznos lehet a gyulladásos folyamatok kimutatásában.

A LAR egy egyszerű és alacsony költséggel meghatározható marker. Szeptikus betegekben kiterjedten vizsgálták, azonban mindezidáig nincs adat a kinetikájára szisztémás gyulladásos reakcióban (SIRS) szenvedő betegekben. Vizsgálatunk során választ keresünk arra a kérdésre, hogy a LAR alkalmas lehet-e a SIRS és szepszis elkülönítésére, mely égett polytraumatizált betegeknél igen nagy probléma.

Hipotézisünk:
1.       Az MDW a szepszis korai diagnosztikájában nem rosszabb marker, mint a PCT.
2.       Az MDW az antibiotikus terápia elindítása és leállítása szempontjából nem rosszabb marker a klinikai döntéshozatalban, mint a PCT.
3.       Az MDW újabb szeptikus shub előrejelzésére alkalmas marker lehet (prediktív érték meghatározás cut-off értékkel).

Társtémavezető: Dr. Csontos Csaba

Az utóbbi időben a szepszis („vérmérgezés”) előfordulása világszerte nő. Ezen súlyos fertőzéses állapot korai diagnózisa döntő jelentőségű mivel a korai kezelések alkalmazásával, melynek része az 1 órán belül megkezdett antibiotikus terápia, a szepszis okozta halálozás csökkenthető. A súlyos fertőzéses állapot késői felismerése és a nem megfelelő vagy a késve megkezdett antibiotikus kezelés a halálozási arány növekedésével jár. Vizsgálatainkkal olyan előjelző marker keresése és vizsgálata a célunk, melynek érzékenysége magas, korán és specifikusan jelezheti a súlyos infekciót. Az intenzív ellátást igénylő kritikus állapotú betegek kezelésében a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy elkülönítsük a fertőzéses ágens okozta és a nem fertőzéses gyulladásos folyamatokat. Tanulmányunk jelentőségét az adja, hogy a szisztémás gyulladásos folyamat számos vizsgálatával lehetőség nyílik a súlyos fertőzést előre jelző markerek azonosítására és az újabb kezelések hatékonyságának megítélésére.

A teljes vér süllyedése közben az aktivált leukociták/vérlemezkék az ülepedéssel ellentétes mozgást végeznek, a véroszlop felső részében szaporodnak fel. A leukociták/vérlemezkék elmozdulásának mérése az akut fázis reakció vizsgálatára használható. A mért értékekből számolt értékek: a LAR (leukocita antiszedimentációs ráta), és a TAR (trombocita antiszedimentációs ráta) alkalmas lehet a kialakuló szeptikus szövődmények és az ebből származó halálozás előrejelzésére, továbbá a szepszis súlyosságának megítélésére. Korábbi vizsgálatokban a LAR érték csökkenését írták le közvetlenül a szepszis megjelenése előtt, amely által korábbi terápiás intervenciókra nyílhat lehetőség.

A kutatás célja a poszt-operatív fájdalom csillapítás minőségének és a beteg komfortnak a javítása.

Az akut stroke után jelentkező immondepresszió Janus arca mutatkozik meg abban, hogy egyfelől csökkenti a központi idegrendszeri sérülés során exponálódott antigénekkel szembeni reakciót, másfelől csökken a szervezet védekezése a szisztémás fertőzések ellen.  Előtanulmányunkban egy immunnutriens aminosav, az L-arginine és az SDMA szérum szintje között szignifikáns negatív korrelációt találtunk a túélőkben. A nem túlélőkben viszont pozitív a korreláció! Az L-arginin szérum szintjét a bevitel mellett, a két metabolizáló enzim (iNOS és arginase) aktivitása határozza meg, melyek termelődése gyulladásos válaszreakcióban fokozódik. Tanulmányunkban azt a kérdést fogjuk vizsgálni, hogyan mobilizálnuk L-arginint a túlélőek és bennük miért alacsonyabb az SDMA, ami egyébként a cardiovascularis mortalitás markere.

Nagy hasi-illetve mellkasi műtétek után a post-operatív kognitív diszfunkció (POCD) incidenciája elérheti az 50%-ot is. A betegek ennél kisebb hányadában súlyosabb zavartság, delirium szindróma (DS) is kialakul. A jelenség hátterében zajló folyamatokat (hemodinamika, szervperfúzió, immunológiai aspektusok) vizsgáljuk illetve prediktív markereket keresünk.

Társtémavezető: Dr. Csontos Csaba

A politrauma  olyan  sérülés  kombinációt  jelent,  mely  során  az  egyes  sérülések következményei  hatványozódnak  –  pl.:  sokk állapot,  SIRS,  DIC fejlődik  ki  – illetve  a sérülések jellege lehetetlenné teszi minden egyes sérülés megfelelő időben történő ellátását. A több sérülés okozta szindróma  távoli szisztémás  reakciót  indít  be, melynek  kapcsán  a priméren nem sérült szervek is károsodhatnak (MOF/MODS). A politrauma okozta sérülések előfordulása világszerte nő, intenzív terápiás ellátása a balesetet követő órákban kezdődik. Az égés betegség nem csak a  kültakaró,  illetve  az alatta  elhelyezkedő szervek anatómiai károsodásával jár, hanem ez egész szervezetet érintő súlyos traumáról van szó. Ez többek között  a  neuroendokrin  rendszer felborulásával,  fokozott katabolizmussal, hipoproteinémiával, és az immunrendszer csökkent funkciójával társull. Ezen kórképek a mai napig komoly kihívást jelentenek a beteg, illetve az ellátásban résztvevőszakmák (baleseti  sebészet,  égéssebészet,  intenzív terápia,  stb.)  számára. 

Társtémavezető: Dr. Woth Gábor László

A növekvő számú szeptikus beteg az intenzív osztályok számára legnagyobb kihívás. Ismert, hogy a gyulladásos folyamatokban a szervezet prooxidáns és antioxidáns kapacitásának egyensúlya felbomlik, az antioxidáns kapacitás kimerül, az inflammatórikus cytokinek szintje megemelkedik.  Kérdés azonban, hogy mennyiségi változásuk az egyes szervelégtelenséggel, az infekciót kiváltó kórokozó típusával (G-neg, G-poz baktérium, bomba, vírus) összefüggésbe hozható-e, változásuk képes-e előre megjósolni a szervelégtelenségek felléptét. Etikai engedéllyel humán vérmintából mérnénk a pro-oxidáns markerek: MDA, MPO, ROS, az endogén antioxidánsok: GSH, PSH, SOD, kataláz, leukocyta adhesios molekulák, LPS receptor: CD14, és a leukocyta activációs marker: CD97 szintjét.  Vizsgálnánk a metallo-matrix proteinek (MMP) és azok inhibitoraiknak (TIMP) változását is.

Társtémavezető: Dr. Nagy Bálint

A sebészeti beavatkozás során a szöveti perfúzió helyreállását követő mechanizmusok gyulladásos válaszreakcióhoz vezetnek, mely mediátorok felszabadulásával, az extracelluláris mátrix átépülésével, akár a sejtek halálával járhatnak. Az ischemiás/reperfúziós károsodás mértéke jelentősen befolyásolja a betegeknél kialakuló szövődményeket. Leukocyta aktiváció, oxigén szabadgyökök (ROS) képződés, cytoskeleton károsodás, apoptozis, makrofág aktiváció és további citokin, kemokin (TNF-alfa; IL-1beta; MIP-2) felszabadulás jön létre.  A késői fázisban adhéziós molekulák hatására a kapilláris permeabilitás fokozódik, a leukocyták kitapadnak, a thrombocyták aktiválódnak és oedema, mikrocirculatiós zavar alakul ki. Carotis- és aorta műtétek (aorto-bifemoralis bypass, aorta stentgraft beültetés) kapcsán vizsgálnánk a pro-oxidáns markerek, az endogén antioxidánsok, citokinek és a szöveti mátrix metalloproteinek valamint azok inhibitorainak szintjében bekövetkezett változásokat. A munka beteg közeli és műtői tevékenységet is jelentene a hallgató számára.  

A súlyos, intenzív osztályon kezelt szepszis jól definiált szervelégtelenségekkel jár, ezek a tudatzavar, a légzési-, vese-, vérképző rendszeri-, máj-, és végül a haemodinamikai elégtelenség, vagyis a szeptikus shock. Igen gyakori a szeptikus állapotokban kialakuló ritmuszavar, kifejezetten a pitvarfibrillációs tachyarrhythmia, mely sokszor makacs és terápia rezisztent, súlyosbítja a haemodinamikai állapotot. Retro- és prospektiv analízissel vizsgálnánk az előfordulás gyakoriságát. Keressük a hajlamosító tényezőket, a szokásos (fvs, CRP, PCT, fibrinogén, laktát stb) és kiegészítő laborvizsgálatokkal (adrenomedullin, troponin, natriuretikus peptid stb.) valamint invazív haemodimamikai mérések adatainak elemzésével (PiCCO monitor segítségével cardiac index, contractilitási index, cardiac function index, globalis végdiastoles volumen, intrathoracalis vérvolumen stb.) keresnénk arra a választ, hogy pontosan milyen patológiai folyamat magyarázhatja felléptét. A TDK tevékenység betegágy melletti adat és mintagyűjtést is jelentene.

A kutatás célja az akut ischaemiás stroke kialakulásában és lefolyásában szerepet játszó immun tényezők vizsgálata.

Társtémavezető: Dr. Ezer Erzsébet

Súlyos koponyasérülésekhez kapcsolt emelkedett koponyaűri nyomás (ICP) igazoltan rontja ezen betegcsoport kimenetelét. A DASH-1a kutatás értelmében a nemzetközi szakirodalom ellentmondásosan viszonyul a succinylcholin ICP-re gyakorolt szerepére. Experimentalis és irodalmi áttekintéssel kívánjuk pontosítani ezen betegcsoport korszerű légútbiztosításának alternatíváit. 

A kutatás célja a politraumatizált illetve koponya-, és agysérülésekhez társuló véralvadási kaszkád   rotaciós tromboelastometriás (ROTEM) és konvencionális labor (aktivált partialis thrombin idő, trombin idő, protrombin, fibrinogén, vérkép) vizsgálata. Cél továbbá a politrauma illetve koponyasérülés következtében megjelenő szöveti károsodások kapcsán a keringésbe felszabaduló potenciális biomarker fehérjék (S100β, gliális fibrilláris acidotikus protein (GFAP), neuron specifikus enoláz (NSE), ubiquitin C‐terminalis hidroláz-L1 (UCH‐L1), Tau és neurofilamentum fehérje) enzimhez kapcsolt immunszorbens (ELISA) módszerrel történő tesztelése.  Ezen eredmények analízise jelentős mértékben hozzájárulhat a sérülések pontos diagnosztikájához, az esetleges ellátási irányelvek pontosításához illetve a prognózis megítéléséhez. A vizsgálat célja továbbá a kimenetelt (rossz neurológiai prognozis, rossz oxigénszállító kapacitás okozta parenchymás szervkárosodás) befolyásoló faktorok meghatározására, mind az ellátás hatékonyságának, az ellátási irányelvek betartásának és ezek hatékonyságának megítélésére, lehetővé téve mind a külső, mind a belső auditot.

Sürgősség a sürgősségi ellátásban

A laikus és professzionális újraélesztés oktatása során a felejtést a legkevésbé vizsgált paraméter. Az ELTE és PTE közös kutatásában az oktatás sikerességét és nehézségét vizsgáljuk. Célunk fejlett-phatomokon vizsgálni a no-flow time idejének csökkentést szolgálok oktatási alternatívákat.

TIMP és MMP jelentősége akut thrombectomiák kapcsán.

Társtémavezető: Dr. Woth Gábor László

Vizsgálatunkban légútbiztosításban járatlan orvostanhallgatók segítségével arra keressük a választ, hogy újraélesztési szituációban mely eszközzel tudnak a leggyorsabban, szövődmény mentesen védett légutat biztosítani, ezzel növelve az újraélesztési kísérletek sikerét. A vizsgálatban lehetőség van több videolaryngoscop és a direkt laryngoscopia gyakorlására.
A MediSkillsLab „steril” környezete mellett a klinikumban is teszteljük az eszközöket, így lehetőség van az aneszteziológiai és intenzív terápiás szakma közelebbi megismerésére is.

Társtémavezető: Dr. Keresztes Dóra

Vizsgálatunkban légútbiztosításban járatlan orvostanhallgatók segítségével arra keressük a választ, hogy újraélesztési szituációban mely eszközzel tudnak a leggyorsabban, szövődmény mentesen védett légutat biztosítani, ezzel növelve az újraélesztési kísérletek sikerét. A vizsgálatban lehetőség van a KingVision és Vividtrac videolaryngoscopok és a direkt laryngoscopia gyakorlására.
A MediSkillsLab „steril” környezete mellett a klinikumban is teszteljük az eszközöket, így lehetőség van az aneszteziológiai és intenzív terápiás szakma közelebbi megismerésére is.

 

A sepsis olyan komplex szindróma, amely a szervezet invazív fertőzésre adott túlméretezett
válasza. A súlyos sepsis mortalitása a septicus shock és az egyéb szervi diszfunkciók miatt
magas, az intenzív osztályon a vezető halálokok közé sorolandó. Számos kutatás bizonyította
a C-vitaminnak és a hydrocortisonnak egymást erősítő pozitív élettani hatása van sepsisben. A
C-vitamin egy antioxidáns, amely közvetlen semlegesíti a reaktív oxigén szabadgyököket,
illetve visszaalakítja az egyéb antioxidánsokat, számos enzim kofaktora.
A két gyógyszer együttes hatása:
 gátolja az NF-κB aktivitását, szabályozza a proinflamattoricus cytokinek kibocsátását
 növeli a tight junctionok számát az endotheliális és epitheliális sejtek között
 segít megőrizni az endothel funkciót és mikrocirkuláris áramlás épségét
 szükségesek a cathecolamin szintézishez és emelik a vasopressor érzékenységet.
Magas intravénás C-vitamin adása esetén az oxolát metabolikus konverziója nő;
a glioxilát-aminotranszferáz által csökken az oxoláttá alakulás, ezen enzim kofaktora a
thiamin pirofoszfát. A szeptikus betegek körében a thiamin hiány gyakori, növeli a
mortalitást.
Célunk vizsgálni hogyan befolyásolja a C-vitamin, a hydrocortison és a thiamin együttes
alkalmazása a PTE KK AITI-n fekvő súlyos septicus állapotú betegek lélegeztetési idejét,
vasopressor igényét, vesepótló kezelés szükségességét, intenzív osztályon töltött napok
számát, és a mortalitást a kontroll csoporthoz viszonyítva.
Retrospektív, és prospektív klinikai tanulmány.

Vizelet és szérum aktin, preszepszin szeptikus és SIRS-es betegek körében.