Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Kutatás

TDK témáink

A rendszeres fizikai aktivitás kedvező hatásai a hypertonia vonatkozásában mind a prevencióban, mind manifesztálódott hypertonia esetében érvényesülnek. Kutatásunk során felmérjük, hogy a praxishoz tartozó sportolók között kiknél diagnosztizálható hypertonia, összefoglaljuk állapotfelmérésük, gondozásuk legfontosabb elemeit, gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelésüket. Kitérünk arra is, hogy a hypertonia súlyosságától függően milyen jellegű sportágak engedélyezhetők. Különös figyelmet fordítunk a gyógyszeres kezelés során az aktuális doppinglista tartalmára.

A palliatív ellátási formák az elmúlt években kezdtek jelentősen beépülni az egészségügy ellátó rendszerbe. A tüneti kezelések, életminőség, emberi méltóság megőrzése a palliatív orvoslás elsődleges célja. Az ellátó rendszerek vizsgálata, a betegek útjának követése a terminális időszakban nagyon jó lehetőség a jelenlegi helyzet felmérésére, a fejlődés irányok további meghatározására. A téma szélesebb betekintés nyújt az életvégi ellátások helyzetére Magyarországon.

A daganatos betegek 80%-a szenved közepes vagy erős fájdalmaktól. Ezeknek több mint 50% nem megfelelően kontrollált. A fájdalom a betegek legnagyobb félelmei között szerepel az életvégén. A fájdalom csillapításának ismerete a leendő orvos kollégák számára is kiemelt fontosságú, megfelelőségének vizsgálata hatással lehet a betegek életminőségének javításában. A téma szélesebb betekintés nyújt az életvégi ellátások helyzetére Magyarországon.

Az életvégi ellátás során a testi tünetek enyhítése mellett a beteg és családja pszichés támogatása kiemelt jelentőségű feladat. A beteg pszichés folyamatainak vizsgálatára, a család támogatási igényeinek felmérése is lehetőséget biztosít a téma, valamint a jelenlegi ellátó rendszerben elérhető pszichés támogatásokat is áttekintheti a hallgató kutatásában. A téma szélesebb betekintés nyújt az életvégi ellátások helyzetére Magyarországon.

Az acut coronaria syndromában szenvedő beteg életkilátásait és további életminőségét az első ellátás határozza meg. Ez a kórházon kívüli szakasz gyakran laikus segítők hatékony közreműködését igényli. A jelenlegi helyzet feltárása mellett a jövő lehetőségeinek kutatása is érdekes és nagyon fontos téma.

A homeopátia kiválóan alkalmazható gyógymód akut betegségek korai kezelésében ill. a krónikus betegségek kiegészítő terápiája, a megelőzés fontos része. A kutatás során felmérjük, hogy a betegség mely szakaszában a leghatékonyabb a homeopátiás kezelés, melyik korosztály, betegségcsoport esetén legjobb a reakció. Feltérképezzük, hogy a populáció milyen rétege részesíti előnyben az alternatív medicina e formáját. Összegezzük a homeopátiás kezelés buktatóit és felhívjuk a figyelmet annak előnyeire.

 

Az Alzheimer betegség a következő évtizedek kiemelt közegészségügyi kérdése lesz Európában. A demográfiai mutatók ismeretében Magyarországon is fokozódó kihívást jelent. Társadalmi, gazdasági jelentősége miatt fel kell hívni az egészségügyi döntéshozók figyelmét a problémára, valamint az egészségügyi ellátórendszernek is fel kell készülnie. Ezen belül a háziorvosok - kapuőr funkciójuk okán – kiemelt szerepet játszanak. A téma vizsgálja a háziorvosok szerepét a szűrés és a gondozás területén

A témavezető háziorvos Keszthelyen. Évek óta szervez hivatásgondozó foglalkozásokat orvosegyetemre készülő gimnazisták számára. A TDK téma tárgya annak kutatása, ki miért, milyen motivációval és céllal választ orvosi hivatást. Akik elgondolkodnak, hányan maradnak meg szándékuknál?

 

A praxis napi teendői során nyitott szemmel figyeljünk fel a betegünket érő kockázatokra. Sorszerű megbetegedései valóban sorsszerűek-e? Összefüggésbe hozható-e a kialakult megbetegedés a munkahelyi igénybevételével? Lehet-e kapcsolat a betegünk aktuális panasza és a munkája között? Segít-e minket ebben szakmai útmutató, módszertani levél, jogszabály?
Célunk, hogy következtetéseinkkel a beteg javát szolgálva megtaláljuk a kapcsolódási pontokat a két alapellátási szakma között.

 
Prevenció és Kuració egymástól elválaszthatatlan tevékenységek. Bölcs Tanáraink szerint az egészségnevelést már a gyermek megszületése előtt kellene elkezdeni.
Tudatos gyermekvállalás mellett a csecsemő- és kisdedkori időszak a legfontosabb a betegségek megelőzése, a jó somato-mentalis fejlődés, az anyatejes táplálás, majd egészséges táplálás és a jól kialakított életmódbeli szokások szempontjából. Ezek járulhatna egy egészséges fiatal-, felnőttkor és időskor megélhetéséhez.
Praxisunkban nagy súlyt fektetünk a gyógyítás mellett a megelőzésre és az egészség megőrzésére.

kolorektális daganat, alapellátás, daganatos betegség, vastagbélszűrés

A humán papilloma vírus (HPV) több daganat (méhnyak, oropharyngeális, végbélnyílás) kialakulásában is fontos szerepet játszik. A daganatok megelőzésének lényeges elemei a primér és szekunder prevenció. Az alapellátásban a háziorvosok, de számos más szakterület orvosai (pl. onkológus, nőgyógyász, sebész, fül-orr -gégész szakorvosok)is kapcsolatba kerülnek páciensekkel, akiknek a HPV elleni védőoltások valamelyikét (pl. Gardasil, Cervarix) javasolják, vagy a szűrés fontosságáról beszélnek. A TDK téma során  a világszerte alkalmazott HPV prevenciós tevékenységeket/formákat vizsgáljuk meg, a rendelkezésre álló evidenciák és gyakorlatok tükrében.

A krónikus betegek gondozásában a beteg adherenciájának meghatározó fontossága van. Az irodalmi adatok alapján a  2-es típusú cukorbetegek együttműködésében számos probléma mutatható ki, ami nagymértékben befolyásolja a gondozás eredményességét. Ezeknek a tényezőknek a megismerése, a felmerülő problémákra kidolgozott orvos-beteg együttműködési technikák javíthatnak a jelenlegi helyzeten.
(A tudományos munka: - retrospektív adatelemzés háziorvosi praxis, klinikai     szakrendelő betegei körében, irodalom kutatás, orvos-beteg kommunikációs módszerek adaptálása).

A Magyar Terápiás Konszenzus Konferencia ajánlásai tartalmazzák a különböző kardiovaszkuláris kockázattal rendelkezők számára javasolt terápiás ajánlásokat.       A lipid célértékek elérése kiemelt fontosságú ezekben a betegekben. Nemzetközi adatok és hazai vizsgálatok adatai jelzik az elmaradást a célértékek vonatkozásában.    Saját beteganyag (háziorvosi vs. szakrendelői gondozottak) felmérése, az adatok összevetése után a felmerülő problémák gyakorlati megoldására keresünk megoldást.
(A tudományos munka: - retrospektív adatelemzés háziorvosi praxis és klinikai     szakrendelő betegei körében, irodalom kutatás, orvos-beteg kommunikációs módszerek adaptálása).

Az utóbbi időben egyre több szó esik a szakirodalomban a hipoglikémiákhoz társuló kardivaszkuláris   neurológiai szövődményekről, ugyanakkor az alacsony vércukorértékek a a betegek jelentős hányadánál manifeszt  klinikai tüneteket nem okoznak, az esetleges diszkrét eltéréseknek pedig nem tulajdonítanak jelentőséget. Kutatásunkban folyamatos szöveti glüköz monitor (CGMS) segítségével potenciálisan hipoglikemizáló antidiabetikummal kezelt betegeket vizsgálunk és próbáljuk felderíteni a rejtett hipoglikémiák gyakoriságát.

A korábbi évszázadokkal ellentétben a 21. századi beteg már nem csak alanya, hanem egyre gyakrabban aktív résztvevője is szeretne lenni betegsége kezelésének. Az orvos-beteg kommunikáció egy újszerű formája a telemedicina alkalmazása kiváló lehetőséget nyújt erre és ma már világszerte nagyon sok formában terjedt el. Saját praxisomban egy a háziorvosi szoftver szerves részeként működő web-es alkalmazást fejlesztettünk ki, melynek segítségével a páciensek tájékozódhatnak a róluk nyilvántartott adatokról, aktuális gyógyszerelésükről, vizsgálati eredményeikről, illetve tájékoztató anyagokat kapnak betegségükkel, kezelésükkel kapcsolatban. A kutatásban a betegek együttműködési készségét, az újszerű lehetőségekhez való viszonyát, illetve a telemedicina gondozásban nyújtott előnyeit vizsgáljuk.

A 2-es típusú cukorbetegek gondozását az MDT módszertani ajánlása és a Háziorvosi Hatásköri Lista az alapellátás kompetenciájába sorolja. A gondozás elmélete és gyakorlata között esetenként jelentősek az eltérések. A leggyakoribb problémák felderítése mellett a gondozás folyamat elemzése révén keresünk válaszokat és megoldásokat a felmerülő kérdésekre.     
(A tudományos munka: - folyamat elemzés, audit, gondozási módszerek adaptálása).

A gyermek alapellátáshoz forduló családok többsége már az orvosi ellátás előtt elkezd valamilyen otthoni kezelést. Nem kis anyagi terhet vállalnak ezzel, a kezelés hatásossága sokszor már eleve megkérdőjelezhető. Mi befolyásolja a döntésüket? Honnan szerzik a lehetőségekkel kapcsolatos információikat? Elvesztették az orvosi ellátásba vetett bizalmukat? A TDK munka során ezekre a kérdésekre keresünk választ. Önálló munka, kérdőíves és személyes interjúk során gyűűjtünk adatokat,

A magyar népesség lélekszámának elemzése korcsoportok szerint a 2012.évi korfa adatai alapján. Az egyes populációk változásának gazdasági hatása a munkaerőpiacra. A legjellemzőbb indikátorok  bemutatása: születéskor várható átlagos élettartam ,morbiditás és mortalitás értelmezése, a csecsemőhalandóság,valamint hazai és nemzetközi vándormozgalom. A férfiak és nők egyes morbiditási mutatóinak összehasonlító elemzése, különös tekintettel a 35-50 év közötti férfiak korcsoportos szívinfarktus okozta megbetegedésére és  halálozására. A prevenció kiemelt szerepének biztosítása a költségvetésből és a GDP-ből. A magyar demográfiai és munkaerő piaci adatok összehasonlítása a nyugat-európai tényszámokkal és egészségügyi ellátórendszerek bemutatása: a.)Bismarck típusú ellátás, b.) NHS-rendszer és  c.) Szabad piaci modell

A családorvosi munka során az orvos nem csak a hozzá forduló egyénnel kerül kapcsolatba, hanem az egyén családjával és a közösséggel is, ahol munkáját végzi.
A hozzá fordulók jelentős része nem priméren egészségügyi probléma miatt keresi fel a családorvost,  hanem gyakran olyan problémahalmazzal jelentkezik, mely szociális, jogi, időnként munkaügyi területeket is érint.
A tünettel, panasszal érkező betegek is a tünetek, panaszok sokféle variációjával jelentkeznek, mely multidiszciplináris ismereteket igényel az ellátó orvostól.
E területek kutatása, feltérképezése számos lehetőséget kínál a vizsgálódásra,  és a kutatás aktualitása megkérdőjelezhetetlen.

A háziorvosnak napi munkája során számos speciális ellátási szempontot figyelembe kell vennie, hiszen különböző nemzetiségű, vallású, kulturájú betegek ellátást végezheti. A nemzeti kisebbségek közül Magyarországon a romák száma a legmagasabb. Magas színvonalú egészségügyi ellátásukhoz meg kell ismerni a rigány társadalom szerkezetét, szokásait, hagyományait, az egészségről, betegségről alkotott képet, a hatékony prevenciós munkához a cigány populációban előforduló gyakori betegségeket.

A családorvosnak –első sorban a vidéken dolgozó családorvosnak – munkája során el elsődleges ellátásban kell részesítenie baleset, rosszullét, hirtelen egészségi állapot romlás miatt hozzá forduló betegeket.
Ezen esetek ellátásához olyan ellátási szabályokra van szükség, melyet a családorvos, egyedül, minimális eszközös segítséggel el tud végezni a mentők érkezéséig.
A vidéki családorvos munkáját a teljes populációban végzi, így a téma keretében a gyermekkori sürgősségi esetektől az idősek gyakori sürgősségi megbetegedéséig sokféle betegség és terület vizsgálható.

Gyermekkorban az akaratlan vizeletvesztés (inkontinencia) nem feltétlenül vezethető vissza szervi elváltozásokra. A vizelet tárolás és ürítés zavara a húgyhólyag működésének funkcionális eltéréseire vezethető vissza. A korai felismeréssel az életminőséget alapvetően befolyásoló szövődmények előzhetők meg. A tapasztalat az, hogy a szülők tanácstalanok a problémával kapcsolatban, ezért a gyerekek csak későn jutnak megfelelő ellátáshoz. Hogyan lehet ezen változtatni? A megoldást, a megfelelő módszert dolgozzuk ki a gyermek alapellátás mindennapjaiban! Önálló, gyakorlati munka.