Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Kutatás

TDK témáink

Társtémavezető: Prof. Dr. Vermes Csaba

Izületi porcot érintő körülírt elváltozások, illetve azok ellátását célzó műtéti technikák újszerű leképezése és utánkövetése MRI T2 mapping módszerrel. A munka a Pécsi Diagnosztikai Központtal való szakmai együttműködésben történik.

A gerinc fiziológiás görbületeinek viszonya a medence paraméterekhez, illetve a gerinc műtétek hatása a medence paraméterekre. Irodalmi feldolgozás és a klinikánkon végzett műtéti beavatkozások eredményeinek feldolgozása.

Az EOS 2D/3D rendszer alacsony dózisú stereoradigraphként lehetőséget ad a gerinc-medence komplex és az alsó végtag felszíni 3D rekonstrukciójára, ezáltal számos anatómia és biomechnaikai paraméter mérésére. Kutatásunk célja, hogy felmérjük a módszer alkalmazási lehetőségeit.

Társtémavezető: Dr. Kérő Gábor

A téma prospektív és retrospektív klinikai utánkövetéses vizsgálatokat jelent. RTG vizsgálattal a láb meghatározó szögértékeit vizsgáljuk, valamint a terhelés során megjelenő talpnyomási képet, illetve annak megváltozását elemezzük.

Számos megjelent tanulmány ellenére még mindig nem egyértelmű, hogy a különböző korzetteknek milyen hatása van a gerincdeformitások progressziójára.
A munka során arra keressük a választ, hogy a manapság alkalmazott műanyag fűzőkezelés alkalmas-e a progresszió megfékezésére. Prospektív és retrospektív vizsgálatokat tervezünk. 

Klinikai vizsgálat primer és revíziós endoprotézis műtéten átesett beteganyagon, ízületi funkciók vizsgálatával, radiológiai elemzéssel.

A proximális femur csontos anatómiája kiemelt jelentőségű az ortopédiai gyakortlatban a csípőízületre kifejtett közvetlen, illetve a környező ízületek közvetett hatása miatt. A napi klinikai rutinban a komplex morfológiájú csontrészt csak 2D-s mérést lehetővé tévő konvencionális röntgenfelvételeken értékeljük. Vizsgálatunk célja a hagyományos mérési módszerek eredményeinek összehasonlítása az EOS 2D/3D technolgiával.

Prospektív vizsgálatunk során a sacroiliacalis ízület megnövekedett mozgásai és az ismeretlen eredetű derékfájdalom közötti összefüggést vizsgáljuk, azáltal hogy 3 különböző pozícióban megmérjük a medence incidenciáját. Nyugalmi testtartásban, teljesen előrehajlott és teljesen hátradőlt pozícióban feltételezésünk szerint az egészséges populációs kis részében, míg a derékfájdalommal rendelkező beteganyag szignifikánsan nagyobb hányadában fogunk különböző értékeket mérni bizonyítva a sacroiliacalis ízület hypermobilitását. A felvételek mikrodózisú protokollal készítenénk, a lehető legkisebb terület befogásával, így a sugárterhelés előre láthatóan nem fogja elérni az egy heti háttérsugárzásnak megfelelő terhelést. A kétirányú felvétel lehetőséget nyújt 3D rekonstrukcióra, így a medence pozíciójának pontos megítélésére.

Továbbra sem ismert a scoliosisok progressziójának etiologiája. EOS 2D/3D képalkotás segítségével retrospektív analízissel tervezzük megkeresni a progresszió lehetséges strukturális okait.

A diploma munka célja, hogy felmérje  az utóbbi 15 évben beültetett anatómiai és reverz vállprotézis eredményeit, külön kitérve a betegek fizikális vizsgálatára, a protézisek radiológiai elemzésére és a műtéti  szövődményekre. 

Társtémavezető: Dr. Schlégl Ádám

A prospektív diagnosztikai vizsgálatunkban a leggyakrabban használt klinikai mérési metódusok inter- és intraobserver vizsgálatát végezzük el. A vizsgálat során anonimizált módon begyűjtjük a vizsgált személyek egyes adatait (életkor, aktivitás, BMI, morfotípus), statisztikai kiértékelés céljából. Ezt követően ezek eredményeit, valamint az általunk kifejlesztett lézeres mérési metódus által nyert eredményeket vetjük össze a Gold standardnak tekinthető EOS sztereoradiografikus képalkotás mért értékeivel.

Szubakromiális impingement syndrome miatt elvégzett arthroscopos dekompressziós műtéten átesett betegek preoperativ és posztoperativ funkcióinak összehasonlítása retrospektív tanulmányban.

Társtémavezető: Dr. Schlégl Ádám

Röntgenadatbázisunkból kiválogatjuk azokat az EOS 2D/3D felvételeket, amelyeken a normál populáció vagy arthrotikus eltéréseket mutató csoport prezentációjára alkalmas személyekről készültek és elvégezzük ezen esetek alsó végtagi 3D rekonstrukcióját értékelve a jelentős biomechanikai paramétereket.

Az alsó végtag anatómiai geometriai paramétereinek és az ezekkel összfüggő pathologiás állapotoknak EOS 2D/3D képalkotással történő vizsgálata. 

A priméren beültetett nagyízületi implantátumok cseréjével járó műtétek során csontcement eltávolításra használt ultrahang-alapú eszköz humán csontra gyakorolt hatását vizsgáljuk.

Társtémavezető: Prof. Dr. Vermes Csaba

Állatkísérletes modellben sikeresen alkalmazott fokális porcdefektus ellátását szolgáló tiszta hyalinporc-alapú porctranszplantáció technikájának és eszközparkjának konvertálása humán klinikai kipróbálási fázisú vizsgálatokban alkalmazható módszertanra.

 A csípőprotézis nehezített eseteinek műtéti megoldása és késői eredményei. 

A fiatal gyermekkorban jelentkező gerincdeformitások műtéti kezelési lehetőségei, illetve a műtéti eredmények áttekintése. Irodalmi feldolgozás és klinikai utánkövetéses munka.

Intézetünkben alkalmazott növekedő implantátumokkal végzett deformitás-korrekciós műtétek középtávú utánkövetétes vizsgálata. A növekedésben lévő gerinc deformitásainak korrekciójára alkalmazott műtéti megoldások összehasonlító elemzése.

A prospektív randomizált kontrollált vizsgálatunkban két eltérő típusú műtéti tervezést hasonlítunk össze. A hagyományosan használt 2D tervezést hasonlítjuk össze egy új típusú tervező folyamattal. Az új típusú folyamat során preoperatív EOS képalkotást és 3D rekonstukciót követően hozzá kapcsolódó rúdtervező szoftverrel tervezett 3D nyomtatott rúdsablont használunk a rúd alakjának pontosítása érdekében. Műtét után közvetlenül EOS képalkotóval vizsgáljuk a két típusú tervezés közti különbséget.

A képalkotó diagnosztika egyik legmodernebb eszközének alkalmazási lehetőségei a tudományos kutatások és a klinikai rutin munka során. 

Társtémavezető: Prof. Dr. Vermes Csaba

A műtéti korrekció harapásmintázatra gyakorolt hatásának pre- és posztoperatív vizsgálata fiatalkori idiopátiás gerincdeformitásokban, a változások 3-dimenzionális modellezése segítségével, fogászati CT vizsgálat alapján. A munka a Fogászati Klinikával való szakmai együttműködésben történik.

Gerincműtéteket követően jelentősen változik a gerinc statikája. Vizsgálat a műtétet megelőző majd a posztoperatív képalkotások elemzése kapcsán keres választ a frontalis és sagittalis egyensúly biomechanikai törvényszerűségeire.

Infantilis cerebral paresis (ICP) eseteiben a csípőizületi lágyrész műtétek késői eredményei és azok ossealis hatásai. 

A téma foglalkozik az implantátum anyagai által kiváltott lokális és szisztémás immunválasszal, valamint ortopédiai szövetpótlások (csont, porc, lágyrész) során felmerülő be- és átépülés kérdésével. A téma kísérletes, laboratóriumi és klinikai munka kombinációját jelenti.

Régi vállízületi rotátorköpeny-szakadást szenvedő betegek retrospektív vizsgálata. A vizsgálat kiterjed a betegek fizikális funkcióinak fizikális és radiológiai vizsgálatok eredményeinek elemzésére, valamint a műtéti eredményekre. 

A vizsgálat célja, hogy felmérje az Ortopédiai Klinikán az utóbbi öt évben sebészileg ellátott benignus és malignus daganatok előfordulási arányát, radiológia képek egyeztetését a szövettani eredményekkel, a műtéti lehetőségek adott daganatoknál és malignus daganatok túlélési arányát.

A termodinamikai kutatás alkalmazási lehetőségei a hyalinporc, a csontszövet és a lágyrészkomponensek vizsgálata során. 

A minimal invazív térdprotézis beültetés technikáinak klinikai összehasonlító vizsgálata. 

Napjainkban használatos legmodernebb csípő- és térdprotézisek kisérletes és elméleti összehasonlítása, klinikai eredményeinek felmérése. 

A csípőizületi protetika pontos 3D preoperatív tervezésének lehetőségei modern számítástechnikai módszerekkel. 

Társtémavezető: Dr. Szuper Kinga

Retrospektív és prospektív klinikai tanulmány. Összehasonlításra kerül a klinikai fizikális vizsgálat, a RTG, az MRI lelet és az aktuális arthroscopos műtéti találat. A munka a Pécsi Diagnosztikai Központtal való szakmai együttműködésben történik.

A téma a klinikánkon végzett ortopédiai endoprotézis-beültetéseket követően az implantátumok komponenseinek radiológiai képanyagával, több módszer pontosságának összehasonlításával történik, különös tekintettel a protézis-rendszerek számítógépes tervező-méretező sablonjainak használatával nyert adatokra.

   A térdprotetikában alkalmazható patella pótlás különböző módszereinek összehasonlító kisérletes és klinikai vizsgálata.

Társtémavezető: Prof. Dr. Vermes Csaba

Tiszta hyalinporc-grafttal történő izületi felszínpótló eljárás vizsgálata kísérletes állatmodellben, illetve humán klinikai kipróbálási fázisban. 

Intézetünk beteganyagán keresztül, hosszútávú utánkövetés eredményeinek elemzésével, szeretnénk meghatározni scoliosis műtéteink következményeit. Előfordulási gyakoriság, tünetképzés, predilekciós hely alapján tervezzük csoportosításukat, esetleg klasszifikáció kidolgozásának segítségével.

Térdizületi protézisek tervezése műtét előtt, röntgen felvételen és EOS 2D/3D képeken. A tervezés és a tényleges beültetés paramétereinek összehasonlítása.