Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Gergely Máté- PhD munkahelyi vitája

Microsoft Teams, Online védés

2020. október 19. 14:00 - 15:00

Gergely Máté

„Palládium-katalizált karbonilezési reakciók N heterociklusos aminok mint nukleofil ágensek jelenlétében”

2020. október 19-én (hétfőn) 14:00 órakor

a Pécsi Tudományegyetem

Microsoft Teams online rendszerén

tartandó munkahelyi vitája.

Direkt link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a49e1c84017b94fd8860844d6de0d2268%40thread.tacv2/1602619269756?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22308094d0-af20-439e-a007-6247dd4b8e0e%22%7d

 

Dergez Timea