Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Fülöpné Kiss Edit PhD szigorlata

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u.12.)

2021. január 29. 14:00 - 15:00

Fülöpné Kiss Edit PhD doktorjelölt Immunológia” valamint „Sejt-, és szövettenyésztési technikák” PhD szigorlata 2021. január 29-én (péntek) 14 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A szigorlati bizottság összetétele:

elnök: Dr. Barthó Loránd egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Sétáló György egyetemi docens (PTE ÁOK)

Dr. Szekeres György ügyvezető igazgató (Pécs)

 

Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmYwZGFhNTUtZWJiNC00N2FkLWFlNGYtODIyZTY2ZTQ5YjY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d