Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Baloghné Sali Nikolett PhD védése

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u.12.)

2021. január 22. 16:00 - 18:00

Baloghné Sali Nikolett „Citotoxicitás, citoprotekció és antioxidáns kapacitás vizsgálatok biológiai mintákban” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. január 22-én (péntek) 16 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.).

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Kilár Ferenc D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Debreceni Balázs Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Horváth Györgyi Ph.D egyetemi docens (PTE GYTK)

opponensek: Dr. Csupor Dezső Ph.D egyetemi docens (SzTE)

                     Dr. Vásárhelyi Barna D.Sc egyetemi tanár (SE)

 

Teams link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDIzZTM2OWYtMGNmNC00MTY5LTg0MTQtNDczOTY4NmM1ZWMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d

Dokumentum(ok)