Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Dr. Porpáczy Adél PhD védése

PTE ÁOK Szívgyógyászati Klinika Könyvtár (TEAMS) (Pécs, Ifjúság út 13.)

2021. február 4. 13:00 - 15:00

Dr. Porpáczy Adél „Left atrial mechanics in systemic sclerosis”című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. február 4-én (csütörtök) 13 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szívgyógyászati Klinika Könyvtár helyiségében infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS)  (Pécs, Ifjúság út 13.).

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Lénárd László akadémikus, egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Halmosi Róbert D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

    Dr. Molnár Gergő Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Dénes Mónika Ph.D szakorvos (Budapest)

                     Dr. Varga Albert Ph.D egyetemi tanár (SzTE)

 

Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA5NDNlZmMtYTFiZi00YjgzLWE1NmEtZjU1YjU3Mzg5ODAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d

Dokumentum(ok)