Németh Nándor PhD védése

2021. április 9. 14:00 - 16:00
PTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Könyvtár infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Rét u. 2.)

Németh Nándor „Correlates of neurocognitive and social-cognitive functioning in major depressive disorder and borderline personality disorder” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. április 9-én (péntek) 14 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai Klinika Könyvtárában infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Rét u. 2.).

A járványügyi helyzet miatt maximum 10 fő vehet részt személyesen a védésen, a jelölt, a bizottság tagjai és a témavezetőket beleértve.

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Komoly Sámuel D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Karádi Kázmér Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Pfund Zoltán Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Gonda Xénia Ph.D egyetemi adjunktus (SE)

                      Dr. Kelemen Oguz Ph.D egyetemi docens (SzTE)

 

Teams link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a37d1804259a5401dbbf9150ce3471419%40thread.tacv2/1614760171801?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22e896a0ed-b536-4f2a-9550-dd30e97ccba7%22%7d

Dokumentum(ok)