Dr. Horváth Adrienn PhD komplex vizsgája

2021. április 16. 11:00 - 12:00
PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u. 12.)

Dr. Horváth Adrienn Gyógynövények szerepe a húgyúti betegségek kezelésében” valamint „Diuretikumok hatásmechanizmusa PhD – komplex vizsgája 2021. április 16-án (péntek) 11 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti út 12.).

 

A komplex vizsgabizottság összetétele:

elnök: Dr. Pintér Erika egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Bölcskei Kata egyetemi adjunktus (PTE ÁOK)

            Dr. Rédei Dóra egyetemi adjunktus (SzTE)

 

Teams link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzYzYzFkMjQtZTQzNy00ODI4LWIzYTMtZTk3NThkNzQ1ZGQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%221808c1cf-a2ca-465c-9105-3b5331f760f4%22%7d