Gyuricskó Róbert PhD komplex vizsgája

2021. április 14. 10:00 - 11:00
PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u. 12.)

Gyuricskó Róbert Megelőző orvostan” valamint „Katasztrófa- és katonai orvostanPhD – komplex vizsgája 2021. április 14-én (szerda) 10 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti út 12.).

 

A komplex vizsgabizottság összetétele:

elnök: Dr. Emődy Levente egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Kobolka István egyetemi docens (PTE ÁOK)

Dr. Paulik Edit egyetemi docens (SzTE)

 

Teams link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q3MWQyNGItMmMyZi00NjQ1LWFjOTgtMmE3NGMzN2I2YWZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297ba6177-edfb-4b97-80bb-a4089f1a4ec2%22%7d