Dr. Orosz Éva PhD komplex vizsgája

2021. május 6. 11:00 - 12:00
PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)

Dr. Orosz Éva Fej-nyak sebészetPhD – komplex vizsgája 2021. május 6-án (csütörtök) 11:00 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti út 12.).

 

A komplex vizsgabizottság összetétele:

elnök: Dr. Kelemen Dezső egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Marada Gyula egyetemi adjunktus (PTE ÁOK)

Dr. Papp Szilárd szakorvos (Pécs)

 

Teams link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTk4ZDlmNjAtOGVjZi00MzgyLTk3Y2ItYjE0YjkxZWQ4NTAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2292b1d6bf-ae63-4218-942a-07bc04a46018%22%7d