Dr. Pécsi Dániel PhD védése

2021. szeptember 30. 14:00 - 16:00
PTE ÁOK Dr. Entz Béla Oktatási Központ K002-es tantermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Ifjúság útja 13.)

Dr. Pécsi Dániel „Analysis of the quality indicators, advanced biliary cannulation techniques and difficulty of endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. szeptember 30-án (csütörtök) 14 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dr. Entz Béla Oktatási Központ K002-es tantermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Ifjúság útja 13.).

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Vereczkei András Ph.D egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Karádi Oszkár Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

       Dr. Komócsi András D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Palatka Károly Ph.D egyetemi docens (DE)

                Dr. Szmola Richárd Ph.D főorvos (Budapest)

 

Teams link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aG7uUkUicuZnQ-wW15sZrBJO9MRvzvf_G_LvG7DXIhtE1%40thread.tacv2/1631008609017?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2293d2199f-6e6e-47dc-9d45-b08efe97111d%22%7d

Dokumentum(ok)