Telek Vivien PhD védése

2021. október 22. 08:00 - 10:00
PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)

Telek Vivien „Modeling of isolated kidney perfusion systems in transplantation ischemic tolerance” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. október 22-én (pénteken) 8 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u. 12.).

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Kollár Lajos Ph.D egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Pollák Edit Ph.D egyetemi docens (PTE TTK)

            Dr. Szakály Péter Ph.D egyetemi docens  (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Ferencz Andrea Ph.D egyetemi docens (SE)

                Dr. Pető Katalin Ph.D egyetemi docens (DE)

 

Teams link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aldrixREIgZk77sWM5gSeW8X2CAzCWa2DyBfBEMArJ3o1%40thread.tacv2/1631555799782?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22ad529754-f9ed-4cc4-868b-b0e64ee5c789%22%7d

Dokumentum(ok)