Dr. Fejes Melinda PhD szigorlata

2022. február 9. 08:00 - 09:00
PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)

Dr. Fejes Melinda PhD doktorjelölt „Gyermekkori neurológiai betegségek” PhD - szigorlata 2022. február 9-én (szerda) 11 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével  (TEAMS) (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A szigorlati bizottság összetétele:

elnök: Dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Adamovich Károly egyetemi docens (Szekszárd)

Dr. Kardos Mária osztályvezető főorvos (Mohács)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7aabb29001324701a129a1023994eb4a%40thread.tacv2/1604385841171?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22acfb5911-5b68-4885-8993-a3aff91c122f%22%7d

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!