Dr. Kiss Fruzsina PhD védése

2022. szeptember 29. 14:00 - 16:00
PTE ÁOK Dékáni Tanácsterem (Pécs, Szigeti út 12.)

Dr. Kiss Fruzsina „Tranziens receptor potenciál ankyrin 1 és vanilloid 1 ioncsatornák expressziójának és expresszió változásának vizsgálata szájüregi lokalizációjú laphámsejtes karcinómában”  című PhD értekezésének nyilvános vitája 2022. szeptember 29-én (csütörtök) 14 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Dékáni Tanácstermében (Pécs, Szigeti út 12.).

 

A Bizottság összetétele:

 

elnök:  Dr. Berki Tímea D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Hernádi István Ph.D egyetemi docens  (PTE ÁOK)

            Dr. Pap Marianna Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Krizbai István D.Sc egyetemi tanár (MTA SzBK)

                     Dr. Zsembery Ákos Ph.D egyetemi docens (SE)

 

Dokumentum(ok)

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!