Dr. Kántás Boglárka PhD védése

2022. november 30. 11:15 - 13:15
PTE SZKK B002-es előadótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Ifjúság útja 20.)

Dr. Kántás Boglárka „Új szomatosztatin 4 receptor agonista vegyületek hatástani jellemzése különböző fájdalommodellekben” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2022. november 30-án (szerda) 11:15 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont B002-es előadótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Ifjúság útja 20.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Komoly Sámuel D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Almási Róbert Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Hernádi István Ph.D egyetemi docens (PTE TTK)

opponensek: Dr. Juhász Béla Ph.D egyetemi docens (DE)

                     Dr. Király Kornél Péter Ph.D egyetemi adjunktus (SE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTRmMzU0YjUtOTk4My00YmQ0LWExYjItZmJmOTVjNGE4MGFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-ea80196916aa%22%7d

Dokumentum(ok)

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!