Dr. Hau Lídia PhD védése

2023. február 13. 15:00 - 17:00
Pécsi Diagnosztikai Központ előadótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Rét u. 2.)

Dr. Hau Lídia „Droghasználat és autoimmunitás szerepe fiatalkori pszichózisokban” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2023. február 13-án (hétfő) 15 órakor lesz a Pécsi Diagnosztikai Központ Tárgyalótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Rét u. 2.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Janszky József D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Erhardt Éva Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Gyimesi Csilla Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Kapornai Krisztina Ph.D egyetemi docens (SzTE)

                     Dr. Kelemen Oguz Ph.D egyetemi docens (SzTE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adQPXRh31ar3zNVjPIwXFS7vl2O3imeGeIti4H3uCnvo1%40thread.tacv2/1674463447157?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22e896a0ed-b536-4f2a-9550-dd30e97ccba7%22%7d

Dokumentum(ok)

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!