Csabai Dávid PhD védése

2023. június 2. 14:00 - 16:00
PTE ÁOK SIOT002-es előadóterem és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.)

Csabai Dávid „A krónikus stress hatása patkányok limbikus központjaira: kísérletes kvantitatív elektronmikroszkópos vizsgálatok” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2023. június 2-án (péntek) 14 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar SIOT0002-es előadótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Fekete Sándor Ph.D egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Csathó Árpád Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Gálosi Rita Ph.D tudományos főmunkatárs (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Cserép Csaba Ph.D tudományos főmunkatárs (KOKI)

                     Dr. Kisvárday Zoltán Ph.D tudományos tanácsadó (DE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVkYzljZTgtOGY4Zi00NWJmLTg3ZDItYjY0OGQ4M2M0YWYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-ea80196916aa%22%7d

Dokumentum(ok)

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!