Meghívó Kari Tanács ülésre

2018. február 15.

 

Meghívó

 

 

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanácsának

2018. február 22-én (csütörtökön) 15.00 órakor

az ÁOK Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. számú) előadótermében tartandó ülésére

 

Napirend

 

 

1.      Szervezeti egységvezetői pályázat véleményezése

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

2.      Professor Emeritus címek adományozása

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

3.      A PTE ÁOK Német Program Bizottság elnökének jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

4.      A Fogorvos Szak záróvizsga-bizottság elnöki megbízatásainak meghosszabbítása a PTE ÁOK-n

Előterjesztő: Dr. Nagy Ákos szakvezető

 

5.      A PTE Általános Orvostudományi Karán folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés Szervezeti és Működési Szabályzata általános rendelkezésekre vonatkozó előírásának változása

Előterjesztő: Dr. Szekeres Júlia egyetemi tanár

 

6.      Transzdiszciplináris Kutatások Intézet létrehozása a Transzdiszciplináris Kutatások (nem önálló) Tanszék átminősítésével a PTE ÁOK-n

Előterjesztő: Dr. Sík Attila tanszékvezető

 

7.      A PTE ÁOK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

8.      Bejelentések

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

A napirendi pontok anyagai beérkezést követően folyamatosan feltöltésre kerülnek a Dékáni Hivatal honlapjára (http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/540/302).

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

 

 

Pécs, 2018. február 15.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Miseta Attila sk.

dékán