Meghívó Kari Tanács ülésre

2018. március 14.

Meghívó

 

 

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanácsának

2018. március 21-én (szerdán) 15.00 órakor

az ÁOK Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. számú) előadótermében tartandó ülésére

 

Napirend

 

 

1.      Szervezeti egységvezetői pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

2.      Az általános orvos szak záróvizsga-bizottság elnöki és tagi megbízatásai a PTE Általános Orvostudományi Karán

Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

 

3.      A 2018/2019 tanév időbeosztása a PTE Általános Orvostudományi Karán

Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

 

4.      A PTE Általános Orvostudományi Karán folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata PhD komplex vizsgára és a minőségi követelmények PhD fokozat megszerzésével kapcsolatban előírásának változása

Előterjesztő: Dr. Szekeres Júlia egyetemi tanár

 

5.      Bejelentések

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

           

A napirendi pontok anyagai beérkezést követően folyamatosan feltöltésre kerülnek a Dékáni Hivatal honlapjára (http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/540/302).

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

 

 

Pécs, 2018. március 14.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Miseta Attila sk.

dékán