Meghívó Kari Tanács ülésre

2018. május 10.

Meghívó

 

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanácsának

2018. május 17-én 15.00 órakor

az ÁOK Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. számú) előadótermében tartandó ülésére

 

Napirend

 

1.      Pro Facultate Medicinae kitüntetések adományozása

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

2.      Szervezeti egységvezetői pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

3.      Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

4.      Javaslat a dékáni pályázatok lebonyolítására létrehozott bizottság tagi megbízatásaira

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila

 

5.      Professor Emeritus cím adományozása

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila

 

6.      A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kiegészítő módosító javaslatainak elfogadása

Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

 

7.      Az ÁOK 2018-as év tanterveinek és a 2018/2019-es tanév tanrendjének elfogadása

Előterjesztő: Dr. Czirják László egyetemi tanár, a Kurrikulum Bizottság elnöke

 

8.      Bejelentések

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

 

           

A napirendi pontok anyagai beérkezést követően folyamatosan feltöltésre kerülnek a Dékáni Hivatal honlapjára (http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/540/302).

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

 

 

 

 

Pécs, 2018. május 10.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Miseta Attila sk.

dékán