Meghívó Igazgatói Értekezletre

2018. május 24.

Meghívó

 

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szervezeti Egységvezetők Értekezletére (Igazgatói Értekezlet), melyet a Tanári Testületi üléssel összevontan 2018. május 31-én (csütörtök) 15:00 órakor, az ÁOK Elméleti Tömb Dr. Flerkó Béla (IV. számú) előadótermében tartunk.

 

Napirendi pont:

 

1.       A PTE ÁOK dékánjának megválasztása

Előterjesztő: Dr. Zeller Gyula stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes

 

 

A pályázatok az alábbi linken tekinthetők meg: http://aok.pte.hu/hu/hirek/hir/10279

 

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

Kérem, esetleges távolmaradását, ill. helyettesítését szíveskedjen a dekani.hivatal@aok.pte.hu címen jelezni. Tájékoztatom, hogy akadályoztatása esetén írásos meghatalmazással szervezeti egysége bármelyik munkatársa szavazati joggal helyettesítheti Önt az ülésen.

 

Pécs, 2018. május 24.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Miseta Attila sk.

dékán