Oktatási dékánhelyettes választá

2001. május 24.

A május 23-i Kari Tanácsülésen Dr. Nagy Lajos egyetemi tanárt oktatási dékánhelyettessé választották

Amint arról az ÁOK közössége is értesült, Dr. Szeberényi József lemondásával a kar oktatási dékánhelyettesi beosztásának betöltésére a Dékáni Hivatal pályázatot írt ki. A pályázattal kapcsolatosan a PTE ÁOK Tanácsa 2001. május 23-án tartott ülésén hozott döntést, mely szerint Dr. Nagy Lajos intézetvezető egyetemi tanárt oktatási dékánhelyettesnek megválasztotta. A szavazás hivatalos eredménye: 64 igen, 2 nem, 6 tartózkodás. Az új oktatási dékánhelyettes terveiről és elképzeléseiről a kapcsolódó dokumentumban olvashatnak részletesen. Nagy Lajos professzornak munkájához sok sikert és eredményes tevékenységet kívánunk.

Dokumentum(ok)

  • Dékánhelyettesi tervek és elképzelések

    .pdf

    download