GCP tanfolyam - Alapellátási Intézet, okt.12-13.

2018. szeptember 14.

Good Clinical Practice - A helyes klinikai gyakorlat irányelvei ANNO 2018

A PTE ÁOK Alapellátási Intézet, valamint az Agnusmed Kft. 2018. október 12-13-án GCP tanfolyamot szervez a gyógyszerforgalmazó cégek orvosi osztályain dolgozó monitor munkatársak, valamint a gyógyszervizsgálatokban résztvevő orvoskollégák számára.

A tanfolyam a GCP témával kapcsolatos naprakész ismereteket kínál a hallgatóknak, és a résztvevők számára részvételi bizonyítványt állít ki. Törekvésük az, hogy a résztvevő kollégáknak átadott ismeretekkel folyamatosan biztosítsák azt, hogy az egyre szigorodó vizsgálati követelményeknek, valamint továbbképzési kötelezettségüknek mindenkor eleget tehessenek.

A magas szinten megfelelés kényszere szorító a megbízó és a vizsgálatokban résztvevő orvosok számára egyaránt. Az emberen végzett klinikai vizsgálatok tervezésének, kivitelezésének, dokumentációjának és jelentésének meg kell felelnie az aktuális nemzetközi etikai és tudományos elvárásoknak, minőségi követelményeknek.

A fentiekkel kapcsolatos irányelvek az EU, Japán, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, a Skandináv országok valamint a WHO hatályos szabályozása alapján születtek. Az emberen alkalmazott gyógyszerek bevezetéséhez szükséges összehangolt követelményrendszerrel kapcsolatos ismereteket igyekszik átadni a most meghirdetett GCP tanfolyam, különös hangsúlyt fektetve a 2009. októberben megjelent 235/2009 kormányrendeletben megfogalmazott klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos hazai szabályozás, illetve követelményrendszer naprakész ismertetésére, és az azóta bekövetkezett jogszabályi változásokra.

A tavalyi nagy érdeklődés és a nagy létszámú hallgatóság számára megrendezett tanfolyam nyomán idén is sok résztvevőre számítanak.

A tanfolyamot a PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ akkreditálta.

 

A tanfolyam helyszíne: PTE ÁOK Alapellátási Intézet Tanterme (7623 Pécs, Rákóczi út 2.)

A tanfolyam időpontja: 2018. október 12-13.

 

Szeretettel várják az érdeklődő kollégákat!

További információk

dr. Udvarhelyi Ágnes

Agnus-med Kft.

1119 Budapest, Bornemissza u. 10. fszt. 3.

Tel: 06 30 399 8011

e-mail: udvarhelyi.agnes@agnusmed.hu

Honlap: www.agnusmed.hu

Dokumentum(ok)