Meghívó Kari Tanács ülésre

2018. szeptember 20.

Meghívó

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács ülésére, melyet 2018. szeptember 27-én (csütörtök) 15:00 órakor, az ÁOK Elméleti Tömb Dr. Flerkó Béla (IV. számú) előadótermében tartunk.

Napirend

1. Dékánhelyettesi pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

2. Kari állandó bizottsági elnökök megválasztása

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

3. A Kreditátviteli Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

4. A Pályázati és Ösztöndíj Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

5. A Tanulmányi Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

6. A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kar szakmai előmeneteli kritériumainak és az oktatói és az oktatói munkakörre vonatkozó pályázat elbírálási rend szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

7. A PTE ÁOK Habilitációs Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Szekeres Júlia egyetemi tanár

8. A 2019/2020. tanévben beiratkozó hallgatók költségtérítési díjainak jóváhagyása

Előterjesztő: Porvay Péter gazdálkodási referens

9. Bejelentések

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

A napirendi pontok anyagai beérkezést követően folyamatosan feltöltésre kerülnek a Dékáni Hivatal honlapjára (http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/540/302).

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

 

Pécs, 2018. szeptember 20.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Nyitrai Miklós s.k.

dékán