Hajduné Dr. László Zita új kötete

2018. szeptember 21.

Megjelent Hajduné dr. László Zitának, a Testnevelés -és Mozgásközpont egyetemi adjunktusának új könyve a Globe kiadásában, "A futó atléták versenyszorongás és versenyteljesítmény kapcsolatának vizsgálata címmel". Hajduné dr. László Zita tudományos munkássága által kiemelkedő tevékenységet folytat az utánpótlás-nevelés témakörében. A tehetséggondozás-, a kutatás-, és a nevelés területére összpontosít, valamint a versenyszorongás pszichológiai és pedagógiai megközelítésére.

Összefoglalójában így fogalmaz:

"A sportpszichológia témájú könyvben a sporttal foglalkozó szakemberek elsőrendű feladatuknak a sikerességhez szükséges versenyteljesítményt tekintik. A szorongás értelmezése és kezelése elsősorban élettani mechanizmusokra épül, de emellett a pszichológiai és pedagógiai folyamatok ismeretét sem nélkülözheti, erre szeretnék rávilágítani jelen könyvemben a futó atléták körében. Az így kialakult tulajdonságok pozitívan elősegíthetik a verseny előtti szorongás befolyásolását, s ezáltal a versenyteljesítmény növelését.

A vizsgálatunk a témát három fő irányból közelíti meg: elsősorban célunk volt feltárni a versenyszorongás jellemző jegyeit, alaposan megismerni a rövid-, közép-, és hosszútávfutó atléták versenyszorongás jellemzőit. Másodsorban a futó atlétáknál a versenyszorongás fajták kapcsolatának megállapítása: a kognitív-, a szomatikus szorongás, valamint a versenyteljesítménnyel kapcsolatos önbizalom mértékének a mérése. Továbbá célunk volt még, hogy a sport területén összegyűjtsük a meglevő pedagógiai és pszichológiai nevelési eszközöket és módszereket, amelyek pozitív irányú személyiségfejlődést eredményezhet a szorongás tekintetében, és ennek jelentőségére, és élettani hátterére."