Meghívó Kari Tanács ülésre

2018. november 8.

 

Meghívó

 

 

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács ülésére, melyet

2018. november 15-én (csütörtök) 15:00 órakor, az ÁOK Elméleti Tömb Dr. Flerkó Béla (IV. számú) előadótermében tartunk.

 

 

Napirend

 

 

1.       Szervezeti egységvezetői pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

2.      Tudományos főmunkatársi pályázat véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

3.      Címzetes egyetemi tanári cím adományozása

Előterjesztő: Dr. Kálai Tamás egyetemi tanár

 

4.      Javaslat a Hemogenetikai Tanszék Igazságügyi Genetikai Tanszékre történő átnevezésére

Előterjesztő: Dr. Poór Viktor Soma egyetemi tanársegéd

 

5.      A PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

 

6.      Bejelentések

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

 

A napirendi pontok anyagai beérkezést követően folyamatosan feltöltésre kerülnek a Dékáni Hivatal honlapjára (http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/540/302).

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

 

 

Pécs, 2018. november 8.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Dr. Nyitrai Miklós sk.

dékán