Meghívó Kari Tanács ülésre

2019. január 3.

Meghívó

 

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács ülésére, melyet

2019. január 10-én (csütörtök) 15:00 órakor, az ÁOK Elméleti Tömb Dr. Flerkó Béla (IV. számú) előadótermében tartunk.

 

Napirend

 

1.       Szervezeti egységvezetői pályázat véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

2.      Egyetemi tanári pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

3.      Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

4.      Alvásmedicina nem önálló Tanszék létrehozása a Neurológiai Klinikán

Előterjesztő: Dr. Janszky József egyetemi tanár

                                       

5.      Mozgászavarok nem önálló Tanszék létrehozása a Neurológiai Klinikán

Előterjesztő: Dr. Janszky József egyetemi tanár

 

6.      PTE Általános Orvostudományi Karán folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata a felvételi eljárás, a Ph.D-fokozat megszerzése általános rendelkezések, a Ph.D-értekezés és az értekezés védése, az idegen nyelvek ismerete, valamint a minőségi követelmények Ph.D. fokozat megszerzésével kapcsolatban előírásának pontosítása

Előterjesztő: Dr. Szekeres Júlia egyetemi tanár

 

7.      A PTE ÁOK Habilitációs Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Szekeres Júlia egyetemi tanár

 

8.      A PTE ÁOK képzéseinek szorgalmi időszaki oktatásának átszervezése

Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

 

9.      Bejelentések

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

A napirendi pontok anyagai beérkezést követően folyamatosan feltöltésre kerülnek a Dékáni Hivatal honlapjára (http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/540/302).

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

 

Pécs, 2019. január 3.

 

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Nyitrai Miklós sk.

dékán