Meghívó Kari Tanács ülésre

2019. március 13.

Meghívó

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács ülésére, melyet

2019. március 20-án (szerda) 15:00 órakor, az ÁOK Elméleti Tömb Dr. Flerkó Béla (IV. számú) előadótermében tartunk.

Napirend

1.       Kutatóprofesszori pályázat véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

2.      Címzetes egyetemi docensi cím adományozása

Előterjesztő: dr. Csikós Ágnes egyetemi docens

3.      A PTE KK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum névváltozása

Előterjesztő: Dr. Wittmann István egyetemi tanár

4.      Angiológiai (nem önálló) Tanszék létesítése az I. sz. Belgyógyászati Klinikán

Előterjesztő: Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár

5.      Pulmonológiai (nem önálló) Tanszék létesítése az I. sz. Belgyógyászati Klinikán

Előterjesztő: Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár

6.      Termofiziológia (nem önálló) Tanszék létesítése a Transzlációs Medicina Intézetben

Előterjesztő: Dr. Hegyi Péter egyetemi tanár

7.      A PTE ÁOK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

8.      Bejelentések

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

A napirendi pontok anyagai beérkezést követően folyamatosan feltöltésre kerülnek a Dékáni Hivatal honlapjára (http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/540/302).

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

 

Pécs, 2019. március 13.

 

Üdvözlettel:

Dr. Nyitrai Miklós sk.

dékán