Meghívó Kari Tanács ülésre

2019. április 11.

Meghívó

 

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács ülésére, melyet

2019. április 18-án (csütörtök) 15:00 órakor, az ÁOK Elméleti Tömb Dr. Flerkó Béla (IV. számú) előadótermében tartunk.

 

Napirend

 

1.       Oktatási-kutatási szervezeti egységvezetői pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

2.      Egyéb szervezeti egységvezetői pályázat véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

3.      Professzor emeritus cím adományozása

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

4.      Honoris causa cím adományozása

Előterjesztő: Dr. Büki András egyetemi tanár

 

5.      A Biotechnology MSc záróvizsga-bizottság elnöki megbízatása a PTE Általános Orvostudományi Karán

Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

 

6.      Orvosi Kémia (nem önálló) Tanszék létrehozása a Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézetben

Előterjesztő: Dr. Gallyas Ferenc egyetemi tanár

 

7.      A PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

 

8.      A 2019/2020-as tanév időbeosztása a PTE Általános Orvostudományi Karán

Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

 

9.      Az ÁOK 2019-es tanterveinek és a 2019/2020-as tanév tanrendjének elfogadása

Előterjesztő: Dr. Komócsi András egyetemi tanár

 

10.   A PTE ÁOK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Reglődi Dóra tudományos dékánhelyettes

 

11.    Bejelentések

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

A napirendi pontok anyagai beérkezést követően folyamatosan feltöltésre kerülnek a Dékáni Hivatal honlapjára (http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/540/302).

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

 

Pécs, 2019. április 11.

 

Üdvözlettel:

Dr. Nyitrai Miklós sk.

dékán