Meghívó Kari Tanács ülésre

2019. május 9.

Meghívó

 

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács ülésére, melyet

2019. május 16-án (csütörtök) 15:00 órakor, az ÁOK Elméleti Tömb Dr. Flerkó Béla (IV. számú) előadótermében tartunk.

 

Napirend

 

1.       Pro Facultate Medicinae kitüntetések adományozása

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

2.      Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

3.      Egyetemi magántanári cím adományozása

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

4.      A PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának és Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának módosítása

Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

 

5.      Bejelentések

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

A napirendi pontok anyagai beérkezést követően folyamatosan feltöltésre kerülnek a Dékáni Hivatal honlapjára (http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/540/302).

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

 

Pécs, 2019. május 9.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Nyitrai Miklós sk.

dékán