Pécsi tudósokat, orvosokat is kitüntettek az államalapítás ünnepe alkalmából

2019. augusztus 21.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket és díjakat adott át.

Ünnepi beszédében azt mondta, hogy a kitüntetettek a természetet, az élővilágot, az embert, a gondolatokat, a művészeteket tanulmányozták és új utakat, megközelítéseket találtak úgy a gondolatok birodalmában, mint a tudományokban, vagy a kultúrában.

A miniszter a magyar nemzet és a kormány nevében megköszönte a 75 díjazottnak a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésében, a haza érdekeinek előmozdításában, és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenységét.

Felidézte, hogy a krónikások szerint a magyarok mítikus eredetmondája az Emese álma. A monda szerint a fejedelemasszony isteni álmot látott egy turul megjelenésének képében. Úgy érezte, hogy méhében forrás fakad, ami ágyékából csörgedezve idegen földön óriási folyammá terebélyesedik. Az égi látomás gyümölcse Álmos lett, és az ő ivadékaiból valóban szent királyok származtak. Álmos küldetése az volt, hogy összegyűjtse a rokon népeket, szövetségbe tömörítse őket és „visszafoglalja ősei gyümölcsét” a Kárpát-medencében. Küldetését hatodik unokája, Vajk teljesítette be.

Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozatának kitüntetését vehette át dr. Fekete Sándor pszichiáter, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának egyetemi tanára.

Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozatának kitüntetésében részesült dr. Karátson András Rudolf, az orvostudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának emeritus professzora, dr. Lőrinczy Dénes Márton, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Biofizikai Intézetének egyetemi tanára, és dr. Melegh Béla, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Klinikai Központja Orvosi Genetikai Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára.

Az elismerésekhez szeretettel gratulálunk!

Forrás:

MTI