Külső tanszékek létrehozása, együttműködés a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházzal

2019. december 9.

A szenátus november 28-ai ülésén elfogadta külső tanszékek létrehozását karunkon, valamint jóváhagyta a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházzal létrejövő együttműködési megállapodást.

A kardiológiai és sebészeti külső tanszékek létrehozásának indoklásában az szerepel, hogy az általános orvosi szak magyar és külföldi hallgatói létszámának emelkedése kihívást jelent a klinikai, betegágy melletti képzésben, melynek minőségét meghatározza a klinikai oktatói kapacitás, és a vizsgálható betegek száma. A képzésben jelentős segítséget nyújtanak karunk kiváló szakembergárdával rendelkező oktatói és gyakorló kórházai, elsősorban a szakmai gyakorlatok betegágy melletti lefolytatása, valamint a szakorvosképzés területén.

A kardiológiai külső tanszék létrehozására a Klinikai Központ betegellátó egységeként működő I. sz. Belgyógyászati Klinika igazgatójának javaslata és előterjesztése alapján kerül sor a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban.

A kórház kötelezettséget vállal a tanszéki feltételrendszer teljesítésére a külső tanszéken oktatói vonatkozásában, valamint a munkatársak graduális és posztgraduális oktató-, valamint kutatómunkájával összefüggésben: az ÁOK-on történő tudományos fokozatszerzés támogatására, a rendszeres kapcsolattartásra, és a külső tanszéket érintő esetleges személyzeti változások bejelentésére.

Karunk biztosítja a tanszék munkatársainak tudományos fokozatszerzéséhez a tudományos, szakmai és publikációs hátteret, az időszakos oktatói értekezleteket, lehetőséget ad az oktatók részvételére az ÁOK tantermi és gyakorlati oktatásában az ÁOK oktatói óradíjainak alkalmazásával, és előnyben részesíti a tanszék orvosait a szakorvosképzés beosztásai során. A graduális tantárgyi oktatás karunk tantárgyfelelőseinek irányításával, a kar tanterve alapján történik, az egyetem minőségirányítási és teljesítményértékelési rendszerének tanszékre történő kiterjesztésével.

A leendő kardiológiai tanszék vezetője dr. Dézsi Csaba András professzor, osztályvezető főorvos, belgyógyász, kardiológus, üzemorvostan szakorvos.

A külső sebészeti tanszék létrehozását a Klinikai Központ Sebészeti Klinikájának igazgatója javasolta, megvalósítására az ő előterjesztése alapján kerül sor a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban.

A kórház kötelezettséget vállal a tanszéki feltételrendszer teljesítésére a külső tanszéken oktatói vonatkozásában, valamint a munkatársak graduális és posztgraduális oktató-, valamint kutatómunkájával összefüggésben: az ÁOK-on történő tudományos fokozatszerzés támogatására, a rendszeres kapcsolattartásra, és a külső tanszéket érintő esetleges személyzeti változások bejelentésére.

A leendő sebészeti tanszék vezetője dr. Oláh Attila professzor, orvosigazgató, osztályvezető főorvos, az MTA doktora, sebész szakorvos.