Idegen nyelvű órajelentések a második etapban!

2020. március 31.

Tisztelt Munkatársak!

 

Az idegen nyelvű órajelentések esetében április 3. a második elszámolási időszak (etap) utolsó napja.

Az órajelentések leadásakor kérjük az alábbiak figyelembe vételét:

  • A március 16. és március 20. közötti oktatási hétre (mely a 2. etapban 7. hétként került megjelölésre) a Rektor oktatási szünetet rendelt el, így ezen a héten kontaktórák nem kerülhettek megtartásra, ezért erre a hétre nem lehetséges megtartott órát lejelenteni.
  • Amennyiben az ezt követő – távoktatással érintett – oktatási időszakban hétvégi óratartásra kerül sor, a hétvégén megtartott órákat a pénteki nap megfelelő rovatába kell írni.
  • Csak megtartott órák lejelentésére kerülhet sor, így a kizárólag személyi jelenlét mellett tartható azon órák, melyek távoktatással nem tarthatók meg, nem szerepelhetnek az órajelentésben a távoktatással érintett időszakban.
  • A harmadik etap órajelentését is a fentiek alapján kérjük majd elkészíteni. Amennyiben a későbbiekben döntés születik a szorgalmi időszak meghosszabbításáról, ennek technikai megoldásairól később adunk tájékoztatást.

Az órajelentések leadásakor kérjük, vegyék figyelembe a Referatúra aktuális működési rendjét.

Az órajelentéseket alapvetően továbbra is papíralapon, tantárgyfelelősi aláírással várjuk.

Amennyiben a tantárgyfelelős fizikai aláírásának szerepeltetése az órajelentésen esetileg nem oldható meg, az átmeneti időszakban (utólagos pótlási kötelezettség mellett) ezt helyettesítheti a tantárgyfelelős e-mail-jének csatolása, melyben az adott órajelentést jóváhagyja úgy, hogy abban szerepel az érintett órajelentés képernyő-képe (ez a PrintScreen billentyűvel és másolással egyszerűen beilleszthető az e-mail-be).

 

Köszönettel:

 

 

Kancellária ÁOK/GYTK Gazdasági Referatúra munkatársai