Karunkról idén négyen kaptak Bolyai-ösztöndíjat

2020. augusztus 27.

Karunkról idén négyen kaptak Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat: Tóth Péter, Meggyes Mátyás, Lempel Edina és Mikó Alexandra.

A kormány – a Magyar Tudományos Akadémia elnökének kezdeményezése nyomán – 1997-ben rendeletet hozott a posztdoktori foglalkoztatás rendszerének kialakítására és ennek keretében  Bolyai János Kutatói Ösztöndíj létesítésére.

A Bolyai-ösztöndíj kifejezetten a fiatal (kezdetben 40, 2002-től 45 év alatti), tehetséges kutatók anyagi támogatására jött létre. Az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos szempontból autonóm, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által az MTA köztestületi keretei között létrehozott kuratórium ítéli oda, nyilvános pályázati rendszerben.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 1998-as megalakulása óta évente hirdette meg, bírálta el és ítélte oda az ösztöndíjat. A kuratórium a pályázatokat tizenegy szakértői kollégium közreműködésével bírálja el, amikben minden szaktudomány képviseletét egy-két tudós látja el. Az ösztöndíj egy-, két-, vagy hároméves időtartamra nyerhető el, és azt a kutató ismételten megpályázhatja.

A kuratórium az ösztöndíjban részesülők tudományos tevékenységét folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli. Az ösztöndíjasok éves és záró kutatói jelentésekben adnak számot munkájukról, melyek fő szempontjait a kuratórium határozta meg. A kuratórium a kiemelkedő szakmai minősítést elérő, végzett ösztöndíjasoknak Bolyai Emléklapot adományoz. Közülük évente legfeljebb 15 főnek a szakértői kollégiumok javaslata alapján MTA Bolyai Plakettet ítél oda.

A kuratórium által kezdeményezett, és évente megrendezett "Bolyai-nap" keretében kerül sor az MTA Bolyai Plakettek és a Bolyai Emléklapok, valamint az ösztöndíj odaítélését tanúsító oklevelek átadására. A "Bolyai-nap" színvonalát növelik a kiemelkedő eredményt elért ösztöndíjasok szakmai előadásai.

Az ösztöndíjasok névsora itt olvasható:

Bólyai nyertesek névsora (pdf)

 

Ösztöndíjasainknak szeretettel gratulálunk!

Forrás:

mta.hu