Hallgatói tájékoztató a 2020/2021. tanév őszi szemeszterére vonatkozóan

2020. szeptember 1.

Tisztelt Hallgató!

A 2020/2021. tanév kezdetekor, engedje meg, hogy tájékoztassuk az őszi szemeszter lebonyolításával kapcsolatban néhány fontos irányelvről.

Az oktatás gyakorlati jellegére való tekintettel a tanórák látogatása döntően személyes megjelenéssel történik. Tekintettel a jelenlegi és a jövőbeli járványügyi intézkedésekre és az esetleges veszélyhelyzetre, a Kar hibrid oktatási modellt kíván megvalósítani az alábbiak szerint.

Oktatás az őszi szemeszterben

 1. Az oktatás elsődlegesen személyes megjelenéshez kötött, de a tantárgyfelelős döntése alapján (amennyiben a tantárgy és az óra jellege lehetővé teszi) a tanóra online formában is megszervezhető. Az óráról készült vagy az óra előkészítése keretében kialakított videófelvétel tananyagként a PotePedia felületén elérhetővé válik. Kérjük, hogy a tantárgy teljesítésének feltételeiről minden esetben a tantárgyfelelősöknél érdeklődjön.
 2. Az aktuális járványügyi szabályok betartása érdekében az oktatás során növekedhet a kisebb csoportos oktatás aránya (csoportok bontása, kislétszámú gyakorlási lehetőségek biztosítása).
 3. A kötelező tantárgyak folyamatos oktatásának fenntartása céljából a foglalkozások átütemezésére kerülhet sor: a jelenléti oktatást lehetővé tevő időszakokban a készségfejlesztő, gyakorlati tartalmak megfelelően időzített, szükség szerint előrehozott tanítása, és a jelenlétet nem feltétlenül igénylő tartalmak oktatása azon időszakokban, amikor a jelenléti oktatás nem lehetséges. Ennek érdekében el lehet térni a tantárgyleírásban rögzített tematika sorrendjétől, és a hallgatókkal történő megegyezés alapján az órarenddel nem ütköző, kivételes tanóra-időpontok egyeztetésére is van lehetőség.
 4. A járványügyi helyzetre figyelemmel a tantárgyfelelős dönthet úgy, hogy az évközi számonkérések szerepét növeli a tantárgyi érdemjegy kialakításában (pl. megajánlott jegy az évközi teljesítmény alapján).
 5. Amennyiben a kötelező és választható tantárgyi előadások, szemináriumok, konzultációk során a védőtávolság (1,5 m) megtartása nem lehetséges, maszk használata kötelező, de a tantárgyfelelős döntése alapján ezek részben vagy egészben online is megtarthatók.
 6. Amennyiben választható tantárgy oktatása járványügyi okból lehetetlenné válna, a hallgatónak lehetősége van a kreditveszteség elkerülése érdekében, a szorgalmi időszak során másik választható tantárgyhoz történő csatlakozásra. Ebben az esetben a második tantárgy számonkéréseinek hiánytalan teljesítése a félév végi aláírás és kreditszerzés feltétele.
 7. Azon hallgató számára, aki a szemesztert a járványügyi intézkedések miatt csak online formában tudja elkezdeni, és csak később tud csatlakozni a jelenléti oktatáshoz, a PotePedia felületén megfelelő online tananyagot, valamint oktatási és pótlási lehetőséget biztosítanak a tantárgyfelelősök.
 8. Hiányzásról minden esetben a tantárgyfelelőst szükséges értesíteni, és szintén vele kell egyeztetni a pótlási lehetőségeket. A tantárgyspecifikus pótlási módszereket a tanórák és a tananyag vonatkozásában a tantárgyfelelős határozza meg. A tanórákról járványügyi okból történő hiányzás igazolt hiányzásnak minősül, de felhívjuk figyelmét, hogy ennek mértéke nem haladhatja meg a tantárgyleírásban szereplő mértéket (illetve a maximális 25%-ot). A nem járványügyi okból történő hiányzásokra az általános kari szabályok vonatkoznak.
 9. A képzések gyakorlati jellege miatt a járványügyi okból behozhatatlan mértékben hiányzott hallgatónak lehetősége van a félévet utólagosan passziválni.

Vizsgáztatás a 2020/2021-es tanév vizsgaidőszakában

 1. Az őszi szemeszter vizsgáinak megszervezése során elsődlegesen a tanterv szerinti, szokásos, jelenléti vizsgaformák megtartására törekszünk. Ettől eltérni csak a fokozottabb mértékű járványügyi intézkedések szükségessége esetén lehet.
 2. Amennyiben a vizsgáztatás online formában történő lebonyolítása válik szükségessé, úgy a korábbi tapasztalatok alapján elsődlegesen az alábbi felületeket használjuk:
 • Szóbeli vizsgák esetén: Microsoft Teams, Zoom,
 • Írásbeli vizsgák esetén: Saját fejlesztésű rendszerek, Moodle, Unipoll.
  1. A vizsgákról dokumentáltan járványügyi okból történő hallgatói hiányzás igazolt hiányzásnak minősül, a hallgató a vizsgalehetőségét nem használja el, a védőmegfigyelést követő bármelyik szabad vizsgaidőpontra feljelentkezhet.
  2. Ebben a vizsgaidőszakban a hallgatók számára a várható járványügyi távollétek miatt a megszokotthoz képest több vizsgalehetőséget biztosít a Kar.

 

Mivel képzésminőségi érdek a jelenléti típusú oktatás minél zavartalanabb fenntartása, a járványügyi helyzet maximális figyelembevételével,

a helyszíni oktatás során és azon kívül is mind a hallgatóknak, mind az oktatóknak, oktatásszervezőknek szigorúan be kell tartaniuk a járványügyi előírásokat.

 

További információért kérem, keresse fel a Tanulmányi Hivatal honlapját vagy tanulmányi ügyintézőjét, ahol folyamatosan tájékoztatást kaphat. Az ügyintézés során elsődlegesen az elektronikus kapcsolattartást (e-mail, telefon) javasoljuk.

 

Halaszthatatlan esetben a Tanulmányi Hivatalban történő személyes megjelenés előtt minden esetben iratkozzanak fel az alábbi link segítségével egyeztessenek időpontot, az igénybe venni kívánt konkrét szolgáltatás kiválasztásával. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a tömeges hallgatói várakozás elkerülésére kizárólag azokat a hallgatókat tudja fogadni a Hivatal, akik az időpontontokra feljelentkeztek.

 

Tanulmányaikhoz sok sikert kívánva, tisztelettel:

Potos Bernadett

tanulmányi hivatalvezető

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!