2020 őszi szemeszter - Fontos oktatási információk!

2020. szeptember 1.

A Klinikai Biokémia tantárgy online oktatásával kapcsolatos tájékoztatás

Kedves Hallgatók,

 

tekintettel a járványügyi helyzetre, a Laboratóriumi Medicina Intézet oktatói gárdája – élve a kari és az egyetemi szabályok adta lehetőségekkel – úgy döntött, hogy a Klinikai Biokémia tantárgyat online formátumban kívánja oktatni. Bízunk abban, hogy a személyes jelenlét hiányából adódó hátrányokat tantárgyunk esetén kompenzálni tudjuk színvonalas multimédiás anyagokkal és a helyzetre való tekintettel az oktatók és hallgatók közötti, szokásosnál is rugalmasabb kommunikációval.

A tantárgy oktatásának online módjáról szeretném Önöket ezúton tájékoztatni:

  • Minden regisztrált és csoporthoz csatlakozó hallgató automatikusan résztvevője lesz az adott csoporthoz tartozó Klinikai Biokémia csoportnak és előadásnak a Microsoft Teams-ben.
  • Az előadások hanganyaggal előre felvételre kerülnek, és az órarendi időpontnak megfelelő napon a Potepediára feltöltjük. A Potepedia elérhetősége:
  • A Potepediára szintén feltöltjük a szemináriumok anyagait. A Klinikai Biokémiához kapcsolódó gyakorlati prezentációkat (pl. laboratóriumi automaták működésének bemutatása) szintén oktatóvideók formájában tervezzük bemutatni.
  • A szemináriumok az órarendnek megfelelő időben kerülnek megtartásra, de online, a Teams felületén. Kérjük Önöket, hogy a bonyadalmak elkerülése érdekében ne kezdeményezzenek értekezletet, 10 perccel a szeminárium kezdete előtt az az értekezlet automatikusan elindul, melyhez csatlakozni lehet.  
  • Kérjük, hogy a csatlakozás után mikrofonjaikat némítsák le! Kérdéseiket, felvetéseiket amennyiben lehetséges, a chat-ablakban tegyék meg, de ha mindenképpen szólni kívánnak, azt az oktatónak jelezzék (pl. „Kéz felemelése”).
  • A szemináriumokhoz csak az adott csoport tagjai tudnak csatlakozni. Aki pótolni akar, vagy más csoporthoz csatlakozni, jelezze ezen szándékát email-ben a tanulmányi felelősnek (nagy.tamas@pte.hu) és adja meg az EHA (Neptun) kódját is.
  • A szemináriumok oktatói részben előre felvett anyagot osztanak meg, részben interaktív módon kommunikálnak a hallgatókkal. Az adott oktató döntésén múlik, hogy ezek aránya milyen a szemináriumon belül. Az Önök aktivitása alapján tudjuk a részvételt ellenőrizni! Ennek feltételeit az oktató a szeminárium elején ismerteti. Legvalószínűbb forgatókönyv szerint az oktató a szeminárium során feltesz a témához kapcsolódó kérdéseket (például egy laboratóriumi leletet bemutatva azt megvitatja Önökkel), melyekre Önöknek legjobb tudásuk szerint a chat funkción belül válaszolniuk kell. Ezen válaszok mennyisége (pl. 10-ből legalább 3-ra válasz) alapján fogadjuk el a szemináriumon való részvételt. A félév során, ahogy korábban is, maximum 2 szemináriumi hiányzást fogadunk el.   
  • Keressük a legjobb megoldást arra, hogy a hallgató gyakorolhassák a vérvételt az intézetünkben a szemeszter során, a konkrét megvalósításról később adunk tájékoztatót.  
  • A vizsgát egyelőre jelenlétire tervezzük, de természetesen a járványhelyzetnek megfelelően ez változhat. Amennyiben a személyes megjelenés lehetséges, a vizsgaalkalmakat óránkénti beosztásban hirdetjük meg (max 4 hallgató/óra), hogy a szükséges távolságtartást betarthassuk.
  • A fentiekhez kapcsolódó, vagy a Klinikai Biokémia tantárgyat illető bármilyen kérdéssel, kéréssel kérem keressék a tanulmányi felelőst, dr. Nagy Tamást: nagy.tamas@pte.hu!