Oktatók Ünnepe 2020

2020. szeptember 30.

Szeptember 23-án, rendhagyó módon, online formában rendezte meg karunk vezetése az Oktatók Ünnepét, ami eredetileg májusban lett volna esedékes. Házigazdái dr. Reglődi Dóra és dr. Czopf László dékánhelyettesek voltak.

Idén a 2017/2018-as és a 2018/2019-es tanévben végzett hallgatók összesített szavazatai alapján készült a díjazottak listája, és - ahogyan tavaly is - az intézetvezetők és klinikaigazgatók is jelöltek kiemelkedő oktatásszervezőket.

Díjazásban 20 intézet, illetve klinika részesült, 27-en lettek kiváló előadók, 42-en kiváló gyakorlatvezetők, a dékáni vezetés javaslata alapján négyen, az intézetvezetők javaslata alapján pedig ötvenen részesültek elismerésben.

Az előadói díjat azok kapták, akik a két évben összesen 10, vagy annál több szavazatot kaptak, a gyakorlatvezetőit pedig azok, akik a két évben együtt 20-at, vagy annál többet. A díjazott intézetek mindegyike összesen 50, vagy annál több szavazatot kapott.

A szavatok összesítve: 2018-ban 106 előadóra, 316 gyakorlatvezetőre, 2019-ben 118 előadóra, 344 gyakorlatvezetőre érkeztek szavazatok.

Az oklevél mellé egy kerámia szobrocskát is kaptak a díjazottak. A szakmai díjat a Művészeti Kar hallgatói részére kiírt pályázat nyomán szavazással választották ki tavaly.

A cél ebben az évben is az volt, hogy - hagyományt teremtve – szélesebb körben érezzék a megbecsülést a munkatársak, és a pozitív visszajelzés által további motivációt kapjanak tevékenységükhöz.

A díjazottak listája:

Legtöbb szavazatot kapott intézetek:

 • Anatómiai Intézet
 • I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Transzlációs Medicina Intézet
 • II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Orvosi Biológiai Intézet
 • Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Pathologiai Intézet
 • Neurológiai Klinika
 • Gyermekgyógyászati Klinika
 • Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
 • Urológiai Klinika
 • Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Ortopédiai Klinika
 • Igazságügyi Orvostani Intézet
 • Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Élettani Intézet
 • Biofizikai Intézet
 • Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Legtöbb szavazatot kapott előadók:

 • Szeberényi József – Orvosi Biológiai Intézet
 • Wittmann István – II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Than Péter – Ortopédiai Klinika
 • Pethő Gábor – Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Molnár Gergő – II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Kocsis Béla – Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Reglődi Dóra – Anatómiai Intézet
 • Alizadeh Hussain – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Pétervári Erika – Transzlációs Medicina Intézet
 • Kajtár Béla – Pathologiai Intézet
 • Szalma József – Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Czopf László – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Rékási Zoltán – Anatómiai Intézet
 • Szapáry László – Neurológiai Klinika
 • Gaszner Balázs – Anatómiai Intézet
 • Lempel Edina – Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Wiegand Norbert – Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika
 • Komoly Sámuel – Neurológiai Klinika
 • Marada Gyula – Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Kovács Tibor – II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Tényi Tamás – Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Mikó Éva – Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Palkovics Tamás – Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Pintér Erika – Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Ezer Erzsébet – Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Balaskó Márta – Transzlációs Medicina Intézet
 • Tornóczki Tamás – Pathologiai Intézet

Legtöbb szavazatot kapott gyakorlatvezetők:

 • Molnár Gergő – II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Hollósy Tibor – Anatómiai Intézet
 • Pethő Gábor – Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Kajtár Béla – Pathologiai Intézet
 • Pétervári Erika – Transzlációs Medicina Intézet
 • Lempel Edina – Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Rékási Zoltán – Anatómiai Intézet
 • Balaskó Márta – Transzlációs Medicina Intézet
 • Gaszner Balázs – Anatómiai Intézet
 • Pap Anita – Pathologiai Intézet
 • Reglődi Dóra – Anatómiai Intézet
 • Palkovics Tamás – Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Czopf László – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Mikó Éva – Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Ezer Erzsébet – Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Szapáry László – Neurológiai Klinika
 • Vida Lívia – Pathologiai Intézet
 • Ollmann Tamás – Élettani Intézet
 • Soós Balázs – Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Alizadeh Hussain – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Kovács Tibor – II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • László Kristóf – Élettani Intézet
 • Kálmán Endre – Pathologiai Intézet
 • Tamás Andrea – Anatómiai Intézet
 • Kocsis Béla – Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Sarlós Patrícia – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Sebők Judit – II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Pár Gabriella – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Kereskai László – Pathologiai Intézet
 • Szabó Imre – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Tenk Judit – Transzlációs Medicina Intézet
 • Garami András – Transzlációs Medicina Intézet
 • Józsa Gergő – Anatómiai Intézet
 • Kovács Krisztina – Pathologiai Intézet
 • Tóth Pál – Anatómiai Intézet
 • Révész Péter – Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
 • Szántó Viktória –Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Bogyó Csaba – Ortopédiai Klinika
 • Péterfi Zoltán – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Bekő Viktória – II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Horváth Gábor – Anatómiai Intézet
 • Krajczár Károly – Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Gurdán Zsuzsanna – Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Ábrahám Hajnalka – Orvosi Biológiai Intézet

Dékáni vezetés ajánlása:

 • Rébék-Nagy Gábor – Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Több, mint 37 éve dolgozik az Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézetben. 1983 és 2019 között vezette az intézetet, 2002-től egyetemi docensként. Nevéhez fűződik az orvosi és egészségtudományi szaknyelv oktatásának és vizsgáztatásának bevezetése és magas színvonalra emelése országos szinten is. Vitathatatlan érdeme van a PTE ÁOK és ETK PROFEX államilag elismert szaknyelvi vizsgarendszer létrehozásában. Irányítása alatt az Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet „Kiválóan teljesítő intézet” díjat kapott.

 • Menyhei Gábor – Érsebészeti Klinika

Több évtizedes kutatói és klinikai munkássága mellett elismerésre méltó az orvosképzés területén végzett kiemelkedő oktatási tevékenysége is. Hosszú évekig volt a kar Nemzetközi Bizottságának elnöke, melynek keretében kimagasló munkát végzett az Erasmus, és más csereprogramok koordinálásában, új kapcsolatok létrehozásában és a meglévőek ápolásában.

 • Kittkáné Bódi Katalin – Oktatástechnikai és Szolgáltatási Osztály

Az Oktatástechnikai és Szolgáltatási Osztály irodavezetőjeként évtizedek óta lelkiismeretesen, precízen végzi munkáját, kreatív, problémamegoldó hozzáállásával stratégiai fontosságú feladatok irányítója. Közvetlen kollégái szakmai fejlődését folyamatosan ösztönzi.

 • Kis-Gadóné Wenczler Mária – PhD és Habilitációs Iroda

A PhD és Habilitációs iroda vezetőjeként a posztgraduális oktatás támogatásában nélkülözhetetlen háttértevékenységet ellátó, és feladatát magas szinten végző adminisztratív vezető. Több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, készséggel nyújt segítséget nemcsak a saját szakterületét érintő kérdésekben.

Intézetvezetői javaslatra díjazottak:

 • Kinyó Ágnes – Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika

A magas színvonalú magyar és angol nyelvű tantermi oktatás mellett a klinikai immunológia és allergológia tantárgy gyakorlatorientált fejlesztéséért.

 • Kovács L. András – Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika

A Bőrgyógyászati Klinika német nyelvű oktatásának alappillére. Irányítása mellett tudta a klinika megszervezni a német nyelvű elméleti és gyakorlati bőrgyógyászati graduális képzést az általános orvostan és a fogorvostan hallgatói számára.

 • Szabó-Meleg Edina – Biofizikai Intézet

A fogorvosi biofizika tantárgy megszervezéséért, a tantárgyreform megvalósításáért, egy új, a fogorvos hallgatók számára adaptált biofizika curriculum összeállításáért.

 • Bódis Emőke – Biofizikai Intézet

A biofizika tantárgy gyakorlatainak modernizálásért, új gyakorlatok bevezetéséért, az új, három nyelven kiadott biofizika gyakorlatos jegyzet szerkesztéséért, a nyomdai kivitelezés menedzseléséért.

 • Csernus Valér – Anatómiai Intézet

A szövettani oktatás digitalizálásáért, a scannelt metszetkönyvtár elkészítésért. Munkájának köszönhető a zavartalan átállás és az, hogy a szövettan oktatása minőségi romlás nélkül megvalósulhatott az online időszakban is.

 • Kiss Péter – Anatómiai intézet

A boncterem korszerűsítésének szervezéséért, az új boncterem létesítésének irányításáért. 2019-ben egy teljesen új boncterem került kialakításra, valamint megkezdődött 4 boncterem teljes felújítása. Ennek köszönhetően a bonctermi oktatás egy modern, színvonalasabb környezetben valósulhat meg.

 • Szántó Zalán – Sebészeti Klinika

Az online oktatásért, a skill-lab gyakorlatok szervezésének fejlesztéséért, a három nyelvű oktatásban, vizsgáztatásban való kiemelkedő részvételért.

 • Papp András – Sebészeti Klinika

A szigorló online tréningért, az esetorientált képzés fejlesztéséért, kiemelkedő részvételért mindhárom nyelvű oktatásban, vizsgáztatásban.

 • Lemli Beáta – Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet

A gyógyszerész hallgatók számára a felzárkóztató laboratóriumi gyakorlatok szervezéséért.

 • Bognár Balázs – Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet

A laboratóriumi kurzus és a problémamegoldó szemináriumok szervezéséért angol és magyar nyelven, az új, évközi számonkérési rendszer kidolgozásában való részvételért.

 • Vadász Gergely – Érsebészeti Klinika

Magas színvonalú oktatómunkája mellett az új vizsgarendszer előkészítéséért, megszervezéséért, lebonyolításáért.

 • Szentpéteri L. József – Transzdiszciplináris Kutatások Intézete

A kommunikációra specializált kurzus kidolgozásáért, megszervezéséért, angol és magyar nyelven, több kiscsoportos szeminárium megszervezéséért, hallgatói kommunikációs készségfejlesztési foglalkozások tematikájának kidolgozásáért.

 • Környei József – Élettani Intézet

Az élettan írásbeli tesztrendszer alapjainak kidolgozásáért és alkalmazásáért.

 • Szabó István – Élettani Intézet

A "Clickers" elektronikus vizsgáztató rendszer kidolgozásáért és bevezetéséért az élettan vizsgákon.

 • Pozsgai Gábor – Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Az orvos- és fogorvostan hallgatók háromnyelvű oktatásáért, és a népszerű elektív kurzusokért, a nagy számú elektronikus tananyag készítéséért.

 • Bölcskei Kata – Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Az orvos-és fogorvostan-, valamint a gyógyszerészhallgatók kétnyelvű oktatásáért, a nagy számú elektronikus tananyagot készítéséért.

 • Németh Péter – Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Kezdeményező szerepe volt a magyar-horvát pályázati támogatással elindított moodle alapon működő oktatási anyag és online tesztbank megalkotásában. A pályázat megírása, a magyar-horvát kapcsolattartás, valamint a tananyag és tesztbank létrehozása is nevéhez fűződik.

 • Boldizsár Ferenc – Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Az új fogászati immunológia háromnyelvű tananyagának kidolgozásáért, az új webfelület megalkotásáért, karbantartásáért, az intézet tanulmányi felelősi feladatainak ellátásért, és az online tananyag felhasználóinak oktatásáért.

 • Kovács Krisztina – Pathologiai Intézet

A német nyelvterületen élő és dolgozó, részben ott is oktató kollégát von be évek óta a pathologia és klinikopathologiai tantárgyak oktatásába.

 • Vida Lívia – Pathologiai Intézet

Megszervezte meg a Pathologiai Intézetben a Gyógyszerészeti Kar pathologia oktatását magyar és angol nyelveken, szerepet vállalt a kurrikulum kialakításában, továbbfejlesztésében.

 • Németh Tímea – Eü. Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Új tantárgyak kidolgozásával segítette elő az intézet oktatásának kiterjesztését, modulvezetőként irányítja a gyakorlatorientált orvosi kommunikáció tantárgy keretében az interkulturális orvosi kommunikációval foglalkozó modult, kari oktatói, módszertani workshopokon szervezőként és előadóként rendszeresen közreműködik, intézeti kereteken túl is támogatva az oktatást.

 • Kránicz Rita Márta – Eü. Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Oktatásszervezésben nyújtott kimagasló munkáját elsősorban a PTE ÁOK és az ETK PROFEX Nyelvvizsgaközpont zavartalan és magas színvonalú működése igazolja. Jelentős szerepe van a Vizsgaközpont működésrendjének kialakításában, a PROFEX vizsgahelyekkel történő együttműködésének megszervezésében, három nyelvvizsgarendszer és kilenc vizsgahely koordinálásáért felelős.

 • Bátor Judit – Orvosi Biológiai Intézet

Kimagasló oktatás-szervezői tevékenységet végez az orvosi biológia oktatásával kapcsolatos logisztikai feladatokban.

 • Feketéné Kiss Katalin – Orvosi Biológiai Intézet

Évek óta szervezője azoknak a programoknak, amiken az intézet a hallgatók, és a fiatalabb generáció felé mutatkozik be. Kreatív ötleteivel számos program sikerét segítette elő, az intézet TDK-felelőse, az intézetbe látogató külföldi hallgatók mentora volt.

 • Nagy Veronika – Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Nagy mennyiségű írásos anyagot állított össze az elsőéves két kötelező tantárgyhoz, kiemelkedő módon vett részt az orvosi kémia tananyagának fejlesztésében.

 • Takátsy Anikó – Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Nagy mennyiségű írásos anyagot állított össze az elsőéves két kötelező tantárgyhoz, Kiemelkedő módon vett részt a Bevezetés a biokémiába tananyagának fejlesztésében.

 • Lőcsei Zoltán – Onkoterápiás Intézet

Szervezi a német nyelvű oktatást az onkológiai tantárgyat illetően, az előadások és gyakorlatok jelentős részét vállalja, oktatói munkája példaértékű.

 • Szapáry László – Neurológiai Klinika

Az V. és VI. évfolyamos hallgatók gyakorlati és elméleti oktatásán felül a klinika német programjának felelőse, részt vett a betegvizsgálat modernizálásnak kidolgozásában.

 • Kovács Norbert – Neurológiai Klinika

Az V. és VI. évfolyamos hallgatók gyakorlati és elméleti oktatásán felül az V. és VI. évfolyamos magyar program felelőse. Részt vett a betegvizsgálat modernizálásnak kidolgozásában, az új vizsgarendszer kidolgozásában.

 • Pesti Marianna – I.sz. Belgyógyászati Klinika

A klinika adminisztratív oktatási csoportjának vezetőjeként kiemelkedő oktatásszervezői munkát végez, rlkötelezett, megbízható munkája jelentősen segíti az oktatás zökkenőmentes szervezését, lebonyolítását.

 • Birkás Béla – Magatartástudományi Intézet

Magyar, angol, és német nyelven oktat számos tantárgyat, koordinációs, tananyag-fejlesztési, tantárgyfelelősi feladatokat végez. Kiemelkedik a német nyelvű oktatásban, valamint az orvosi pszichológia oktatásának koordinációjában, szervező munkát végez az Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék által koordinált képzésekben és szakmai tréningekben.

 • Szolcsányi Tibor – Magatartástudományi Intézet

Egyedül végzi az orvosi etika oktatását az angol programban 14 éve, aminek tematikáját, oktatási és vizsgáztatási rendszerét is kidolgozta. Több elektív és fakultatív tantárgyat oktat, nélkülözhetetlen a szerepe a biotechnológus és a fogorvos képzéshez kapcsolódó etika oktatás fejlesztésében.

 • Lamár Ibolya – Laboratóriumi Medicina Intézet

Az ETK orvosi-diagnosztikai-laboratóriumi-analitika szakán tevékenyen részt vesz a laboratóriumi gyakorlatok szervezésében, vezetésében, a diplomás ápoló hallgatók diagnosztika gyakorlatának, valamint a laboratóriumi szakdolgozók kötelező továbbképzésének szervezésében.

 • Nagy Tamás – Laboratóriumi Medicina Intézetű

2013 óta a klinikai biokémia tanulmányi felelőse, oroszlánrészt vállalt az oktatás folyamatosan fejlesztésében, koordinálta több más kurzus megszervezését, tananyagfejlesztését is.

 • Faludi Réka – Szívgyógyászati Klinika

A klinika oktatási igazgatójaként kiemelkedő munkát végez a klinikára háruló graduális, posztgraduális és egyéb oktatási formák megszervezésében, kialakításában. Jelentős szerepe van a jelenleg zajló kiscsoportos oktatási rendszer kimunkálásában és működtetésében, a különböző online oktatási formák megszervezésében.

 • Meiszterics Zsófia – Szívgyógyászati Klinika

Jelentős szerepet vállalt a klinikán kialakított kiscsoportos, és egyéb, posztgraduális és online oktatási formák megszervezésében, az alkalmazott távoktatási formák klinikán történő előkészítésében, elterjesztésében és oktatásában.

 • Minier Tünde – Reumatológiai és Immunológiai Klinika

Nagy szerepe van a hazai graduális és posztgraduális oktatásban, nagy számú nemzetközi kapcsolattal rendelkezik, számos európiai reumatológiai rendezvényen tartott oktató kurzust.

 • Pétervári Erika – Transzlációs Medicina Intézet

Elkötelezett, kiváló oktatómunkája mellett kiemelkedő teljesítményt nyújt a Kórélettan 1 és 2 tantárgy német nyelvű oktatásának szervezésében, az ehhez kapcsolódó tananyagfejlesztésben, valamint a Kórélettan fogorvostan-hallgatóknak 1 és 2 tantárgy magyar és német nyelvű tananyagának szakmai átalakításában és modernizálásában.

 • Marek Erika – Műveleti Medicina Tanszék

Jelentős eredményeket ért el a migrációs medicina graduális oktatásában és képzési rendszerének kialakításában, tantervének elkészítésében, az oktatás megvalósításában.

 • Katz Zoltán – Műveleti Medicina Tanszék

Eredményes oktatói munkát végzett a migrációs medicina tárgyú választható kurzusok rendszerének kialakításában, a tantervek elkészítésében, nagy szerepet vállalt a migrációs medicina szak MSc-képzésének tervezésében és gyakorlati megvalósításában.

 • Ezer Erzsébet – Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Hosszú évek óta jelentős munkát végez az aneszteziológia és intenzív terápia, valamint az orvosi elsősegély tárgyak elméleti és gyakorlati feladataiban.

 • Nagy Judit – Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Hatékonyan szervezi az orvosi elsősegély, az aneszteziológia és intenzív terápia tantárgyak, valamint a szigorló éves sürgősségi orvostan elméleti és gyakorlati oktatását. A demonstrációs anyagok a segítségével jutnak el a hallgatói csoportokhoz, irányítja az egyéni és csoportos gyakorlatok működését.

 • Pótó László – Bioanalitikai Intézet

Több, mint 25 éve vesz részt az orvostanhallgatók biometria oktatásában, angol és magyar nyelven készített egyetemi biometria tankönyvet a legújabb statisztika és oktatás-módszertani elvek alapján, számos elektronikus oktatási segédanyagot fejlesztett kollégák és hallgatók számára. Nagy számú fakultatív és elektív óráján nyújtott lehetőséget a statisztikai ismeretek elmélyítésére és fejlesztésére.

 • Borbásné dr. Farkas Kornélia – Bioanalitikai Intézet

A biometria oktatáson felül részt vett a tantárgy német nyelvű oktatási anyagainak kidolgozásában, irányította egy átfogó jegyzet szerkesztését.

 • Fábián György – II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

Évtizedek óta kiválóan szervezi és végzi a fogorvosok belgyógyászati oktatását.

 • Sebők Judit – II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

15 éve a klinika oktatási igazgatóhelyettese, kimagasló teljesítményével hozzájárult ahhoz, hogy a klinika rendszeresen a legjobban oktató klinikák egyike.

 • Hantosi Eszter – Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Aktívan hozzájárul a klinika magyar és angol nyelvű oktatási tevékenységéhez.

 • Szántó Viktória – Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Oktatási tevékenysége példaértékű a klinika magyar és német nyelvű oktatásában.

 • Farkas Orsolya – Orvosi Képalkotó Klinika

Kiemelkedő szerepet játszott az új fogász curriculumhoz az általános radiológia képzés magyar és angol nyelvű összeállításában, az írásbeli vizsga bevezetésében, a tesztkérdés-bank és vizsgálati képanyag összeállításában, aktualizálásában, az előadásokon a Kahoot-rendszer gyakorlatba állításában.

 • Szabó István – Orvosi Népegészségtani Intézet

Aktívan részt vesz az intézet tananyagainak fejlesztésében, motorja az epidemiológia jegyzet készítésének, egyike a Környezet-egészségtan tantárgy tematikáját modernizáló, átdolgozó oktatóknak, részese az ehhez újonnan fejlesztendő anyagokat készítő csapatnak, a Közegészségtan 2 tantárgy számítógépes gyakorlatainak modern online anyaggá való alakításának, továbbfejlesztésének.

 

A dékáni vezetés minden oktatónak köszöni a helytállást a járványhelyzetben, az elvárhatót meghaladó támogatást a hallgatók és a dékáni vezetés számára, a rugalmasságot és az alkalmazkodást a változó szabályozókhoz, valamint a törekvést a kiválóságra!

 

Szeretettel gratulálunk minden díjazottnak!